Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Việc làm năm 2023

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng không dân dụng

Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Việc làm năm 2023

Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Việc làm năm 2023

1. Phạm vi điều chỉnh

Căn cứ vào Điều 1 Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, phạm vi điều chỉnh của Luật Việc làm năm 2013 bao gồm:

– Chính sách hỗ trợ tạo việc làm

– Thông tin thị trường lao động

– Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

– Tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm

– Bảo hiểm thất nghiệp

– Quản lý Nhà nước về việc làm

Đây đều là những vấn đề liên quan đến việc làm, ở cấp độ vĩ mô hay vi mô, đều phải có tác động rất lớn từ phía Nhà nước đối với các chủ thể liên quan đến hoạt động liên quan đến việc làm như người lao động, người sử dụng lao động, nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến việc làm và nhiều đối tượng khác hơn.

Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Việc làm năm 2023

2. Đối tượng áp dụng

Căn cứ vào Điều 2 Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, đối tượng áp dụng của Luật này là:

a. Người lao động

Người lao động, theo Khoản 1 Điều 3 Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 được quy định như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc.

Quy định này tương đối khớp với quy định về người lao động của Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, tuy nhiên cũng có sự khác biệt:

– Người lao động theo quy định của Luật Lao động số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 không nhất thiết phải là người lao động trong quan hệ lao động thông qua hợp đồng lao động, người lao động này có thể là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc người làm việc không có hợp đồng lao động. hợp đồng lao động (còn gọi là người làm việc không có quan hệ lao động theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Bộ luật Lao động số 45./2019/QH14 ngày 20/11/2019).

– Nhân viên được đánh giá dựa trên khả năng làm việc và nhu cầu nghề nghiệp. Điều này thể hiện sự sẵn lòng tham gia quan hệ lao động và pháp luật lao động của người lao động trong định nghĩa về người lao động.

Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Việc làm năm 2023

b. Người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động không được định nghĩa trong Luật Lao động số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013. Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 3 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 thì người sử dụng lao động là cá nhân (có năng lực hành vi dân sự), cơ quan, tổ chức hoặc sự hợp tác. Các đô thị, hộ gia đình và cá nhân thuê. hoặc thuê lao động cho mình theo thỏa thuận.

Đồng thời, tại Luật Lao động số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 cũng không quy định rõ người lao động có phải là người làm việc theo hợp đồng lao động hay không nhất thiết phải có quan hệ làm việc với người lao động. (có thể là người sử dụng lao động của người không làm việc theo hợp đồng lao động).

c. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc làm

Nhóm các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc làm điển hình như:

– Cơ quan quản lý Nhà nước, cá nhân có thẩm quyền quản lý các vấn đề liên quan đến việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, dịch vụ cung cấp việc làm, thị trường lao động, việc làm,…

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh các dịch vụ việc làm

3. Quy định bảo đảm làm việc trong điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động đang làm việc cho mình. Các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động phải được người sử dụng lao động quy định rõ trong nội quy lao động để người lao động tuân thủ, cũng như phải đảm bảo người lao động nào cũng được làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh lao động, không phân biệt đối xử.

Khi người sử dụng lao động không thể đảm bảo cho người lao động có điều kiện làm việc an toàn, người lao động cũng có quyền ngừng làm việc cho người sử dụng lao động. Đây cũng là một phần của nguyên tắc đầu tiên.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Việc làm năm 2023

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook