Quy định về nội dung thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023

Quy định về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định năm 2023

Quy định về nội dung thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Điều 16 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, có 03 nội dung thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Quy định về nội dung thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Các chế độ, chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Các chương trình và chính sách bồi thường cho người lao động và bệnh nghề nghiệp thường được sửa đổi theo các điều kiện chính trị và kinh tế xã hội để phù hợp với tình hình chung của người lao động và người sử dụng lao động.

Thông thường, những thay đổi về chế độ, chính sách được thể hiện trong các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cán bộ của cơ quan, tổ chức quản lý bảo hiểm xã hội.

Do sự thay đổi đối với người sử dụng lao động và người sử dụng lao động thông qua các kế hoạch và chính sách bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, người lao động và người sử dụng lao động cần được thông báo thường xuyên về bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Ví dụ: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến người lao động và người sử dụng lao động, theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 023/2021/QĐ – TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ, mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động hiện hành là 0%, áp dụng từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/06/2022 (12 tháng).

Tuy nhiên không phải người lao động nào cũng biết về các quy định này, do đó hoạt động tuyên truyền là cần thiết để người lao động biết về quyền, lợi ích của mình, tránh bị xâm phạm các quyền, lợi ích này bởi người sử dụng lao động.

Quy định về nội dung thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2. Điều kiện, quy trình, thủ tục giải quyết các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Các điều kiện, quy trình, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau: Luật an toàn, vệ sinh lao động số 48/2015/QH13 ngày 25/06/2015, Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Do các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nói riêng thường xuyên được thay thế, sửa đổi, bổ sung nên điều kiện, quy trình, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của các nhóm người lao động được quy định bằng nhiều văn bản khác nhau gây khó khăn cho việc tra cứu, hiểu rõ quyền lợi của NLĐ.

Việc nắm rõ điều kiện, quy trình, thủ tục quản lý chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là rất quan trọng để đảm bảo người lao động, người sử dụng lao động và tổ chức bảo hiểm xã hội không bị thiệt hại. lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc cho các thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bảo hiểm y tế.

Quy định về nội dung thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

3. Quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Việc xây dựng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xuất phát từ hoạt động đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi sử dụng lao động.

Do đó, các quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có quan hệ mật thiết với các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là các quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khi đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng là một trong các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Vì vậy, nội dung về quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động liên quan phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong các nội dung thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nội dung thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook