Quy định về nội dung quản lý Nhà nước về việc làm năm 2023

Quy định về xác minh điều kiện thi hành án dân sự năm 2023

Quy định về nội dung quản lý Nhà nước về việc làm

Quy định về nội dung quản lý Nhà nước về việc làm
Căn cứ vào Điều 6 Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, có 06 nội dung quản lý Nhà nước về việc làm.

1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về việc làm

Các văn bản pháp luật việc làm điển hình bao gồm:

– Các văn bản pháp luật được Quốc hội ban hành (ví dụ: Luật Lao động số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019)

– Các văn bản pháp luật do Chính phủ ban hành (ví dụ Nghị định số 23/2021/ND-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Lao động về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm.

– Các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan ngang bộ, cơ quan ngang bộ ban hành (ví dụ: Thông tư hướng dẫn xây dựng, đánh giá và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia)

Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về việc làm.

Quy định về nội dung quản lý Nhà nước về việc làm

2. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về việc làm

Thông tin về hoạt động việc làm, tuyên truyền, giáo dục và đào tạo được hưởng lợi từ sự tham gia của nhiều cơ quan Nhà nước như Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Sở Giáo dục và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị như tổ chức chính trị (Đảng Cộng sản Việt Nam), tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chi hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Việt Nam Tổng Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh Việt Nam), các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp (Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam), nhà báo Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam), các tổ chức xã hội – nghề nghiệp (Luật sư Việt Nam).

Hiệp hội, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam,…), người sử dụng lao động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động.

3. Quản lý lao động, thông tin thị trường lao động, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và bảo hiểm thất nghiệp

Các cơ quan Nhà nước, đặc biệt Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quản lý lao động, thông tin thị trường lao động, đồng thời phối hợp với các cơ quan Nhà nước khác (các Bộ, ngành khác) thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cấp chứng chỉ nghề quốc gia. Các chính sách về bảo hiểm thất nghiệp được xây dựng bởi cơ quan quản lý về bảo hiểm xã hội để phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội thực tế.

Quy định về nội dung quản lý Nhà nước về việc làm

4. Quản lý tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Cơ quan quản lý về lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý tổ chưc và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, đảm bảo các trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm đạt đủ các tiêu chuẩn để hoạt động cũng như tác động tốt đến thị trường lao động, việc làm, tránh trường hợp thao túng thị trường lao động dựa trên các hoạt động dịch vụ việc làm.

5. Quy định kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về việc làm

Việc thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ yếu do cơ quan quản lý về lao động và bảo hiểm xã hội thực hiện. Đối với cơ quan quản lý lao động, từ cấp tỉnh đến cấp trung ương có các cơ quan thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

6. Hợp tác quốc tế về việc làm

Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thúc đẩy hợp tác quốc tế về việc làm thông qua việc ký kết hợp tác về các vấn đề việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ người lao động Việt Nam ở nước ngoài, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nội dung quản lý Nhà nước về việc làm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook