Quy định về nội dung chính sách việc làm công năm 2023

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã

Quy định về nội dung chính sách việc làm công

Quy định về nội dung chính sách việc làm công

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 18 Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, có 05 nội dung chính sách việc làm công:

1. Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp

Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối, trong đó có các dự án, hoạt động bảo vệ, quản lý, sử dụng tài nguyên đất, nước, rừng; phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; các dự án cải tạo, bảo trì các công trình phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, làm muối như đường giao thông, công trình cấp điện, nước uống và vệ sinh môi trường trong các khu vực nông, lâm nghiệp, công nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.

Các dự án này gắn liền với môi trường lao động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp nên thường được triển khai ở khu vực nông thôn hoặc vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nên thường là cơ hội tạo cơ hội việc làm cho người lao động có hoàn cảnh nghèo, khó khăn. hộ cận nghèo và người lao động là người dân tộc thiểu số.

2. Xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng

Xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng bao gồm các dự án xây dựng, cải tạo, bảo trì đường giao thông, trường học, nhà trẻ, trung tâm y tế tạm thời, chợ và các công trình phục vụ nhu cầu văn hóa, thể thao. công trình thủy lợi, công trình cấp điện, nước uống, công trình môi trường và các công trình phục vụ cộng đồng khác. Các dự án này nhằm mục đích cung cấp cơ sở hạ tầng tối thiểu cho cộng đồng hoặc các hoạt động của con người trong môi trường công cộng.

Quy định về nội dung chính sách việc làm công

3. Bảo vệ môi trường

Các dự án nhằm bảo vệ môi trường thông qua việc xây dựng, cải thiện môi trường làm việc, môi trường sống của người dân thông qua các hoạt động cải tạo đất, nước, tài nguyên thiên nhiên, dọn rác, trồng cây xanh… Các dự án bảo vệ môi trường phải có sự chủ trì của cơ quan nhà nước quản lý về môi trường quản lý phối hợp với các tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

4. Ứng phó với biến đổi khí hậu

Ứng phó với biến đổi khí hậu là nội dung liên quan đến các dự án bảo vệ môi trường, cũng như các dự án phát triển tiềm năng tài nguyên. Các dự án này chủ yếu liên quan đến hoạt động cải tạo môi trường đất, nước, trồng cây xanh, thay thế cây xanh,…

5. Các dự án, hoạt động khác phục vụ cộng đồng tại địa phương

Các dự án, hoạt động khác phục vụ cộng đồng địa phương như tư vấn, hướng nghiệp cho người lao động, các dự án tình nguyện, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, các chương trình chung của địa phương liên quan đến phát triển con người, tuyên truyền, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật…

Quy định về nội dung chính sách việc làm công

6. Chủ thể lựa chọn người lao động tham gia chính sách việc làm công

Căn cứ vào Điều 6 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với nhà thầu (nếu có), các tổ chức chính trị – xã hội, đại diện cộng đồng dân cư hưởng lợi từ dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công được lựa chọn người lao động tham gia chính sách việc làm công.

7. Quy định người lao động tham gia chính sách việc làm công trong danh sách người lao động đăng ký tham gia theo thứ tự ưu tiên:

Người lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người chưa có việc làm hoặc thiếu việc làm

Đầu tiên, người lao động muốn tham gia chính sách việc làm công phải đạt đủ 02 điều kiện:

– Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án, hoạt động (nơi thường trú hoặc tạm trú)

– Tự nguyện tham gia chính sách việc làm công (có đăng ký tham gia chính sách việc làm công)

Sau khi thỏa mãn đủ các điều kiện trên, người lao động được xem xét ưu tiên đối với người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người chưa có việc làm hoặc thiếu việc làm.

Đây là trường hợp người lao động thuộc nhóm các đối tượng đặc biệt, có cơ hội việc làm thấp, cũng như có nhu cầu việc làm và cần làm việc để trang trải cuộc sống. Vì vậy đây cũng là nhóm người lao động được ưu tiên tham gia chính sách việc làm công, do bản thân chính sách việc làm công cũng nhằm hỗ trợ người lao động ổn định việc làm, có cơ hội xóa đói, giảm nghèo.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nội dung chính sách việc làm công

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook