Quy định về niêm yết chứng khoán năm 2023

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về niêm yết chứng khoán

Quy định về niêm yết chứng khoán
Việc niêm yết chứng khoán nhằm thiết lập quan hệ hợp đồng giữa Sở giao dịch chứng khoán với tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết, từ đó qui định trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức phát hành trong việc công bố thông tin, đảm bảo tính trung thực, công khai và công bằng.

1. khái niệm niêm yết chứng khoán

Theo Khoản 24 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định về khái niệm niêm yết chứng khoán như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Niêm yết chứng khoán là việc đưa chứng khoán có đủ điều kiện niêm yết vào giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán niêm yết.”

Niêm yết chứng khoán có thể được định nghĩa là quá trình xác định chứng khoán đủ điều kiện được giao dịch trên SGDCK. Cụ thể hơn, quy trình này đòi hỏi sự chấp thuận của một tổ chức phát hành bởi SGDCK, cho phép chứng khoán của họ được niêm yết và giao dịch trên SGDCK, với điều kiện công ty đáp ứng đầy đủ các tiêu chí định lượng và định tính do SGDCK thiết lập.

Việc niêm yết chứng khoán thường liên quan đến việc tiết lộ tên của tổ chức phát hành và giá của chứng khoán. Các hoạt động liên quan đến niêm yết đòi hỏi phải đảm bảo độ tin cậy của thị trường cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, các công ty muốn niêm yết phải đáp ứng các yêu cầu niêm yết, được quy định trong quy định quản lý niêm yết chứng khoán do SGDCK phát hành.

Các quy định này thường bao gồm hai quy định chính liên quan đến niêm yết: nghĩa vụ tiết lộ thông tin của công ty và khả năng tiếp thị của chứng khoán. Điều cần thiết là nhà đầu tư và công chúng phải có kiến thức toàn diện về thông tin và có quyền truy cập bình đẳng vào thông tin do công ty phát hành, đảm bảo công bằng trong việc tiếp nhận cả thông tin định kỳ và hiện tại có thể ảnh hưởng đến giá và khối lượng của chứng khoán được giao dịch.

Quy định về niêm yết chứng khoán

2. Mục tiêu niêm yết chứng khoán

Bằng cách thiết lập quan hệ hợp đồng giữa SGDCK và tổ chức phát hành chứng khoán niêm yết, trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức phát hành về công bố thông tin được xác định, từ đó đảm bảo tính trung thực, minh bạch và công bằng.

Mục tiêu của niêm yết chứng khoán là hỗ trợ hoạt động ổn định của thị trường và thúc đẩy niềm tin của công chúng vào thị trường chứng khoán bằng cách lựa chọn chứng khoán chất lượng cao để giao dịch.

Ngoài ra, nó phục vụ để cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin về các tổ chức phát hành.

Hơn nữa, nó hỗ trợ xác định giá hợp lý của chứng khoán trên thị trường đấu giá, vì niêm yết công khai cho phép giá cổ phiếu được thiết lập dựa trên sự tương tác giữa cung và cầu chứng khoán.

Quy định về niêm yết chứng khoán

3. Phân loại niêm yết chứng khoán

– Danh sách ban đầu. Niêm yết ban đầu đề cập đến quá trình đăng ký chứng khoán của tổ chức phát hành lần đầu tiên sau đợt chào bán công khai (IPO), với điều kiện là tổ chức phát hành đáp ứng các tiêu chí niêm yết.

– Niêm yết bổ sung đề cập đến quá trình tìm kiếm sự chấp thuận từ SGDCK cho một công ty niêm yết cổ phiếu mới phát hành. Điều này được thực hiện với mục đích huy động vốn hoặc cho các mục đích khác như sáp nhập, thanh toán cổ tức, thực hiện quyền hoặc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

– Thay đổi niêm yết xảy ra khi một công ty niêm yết sửa đổi tên của chứng khoán được giao dịch, khối lượng, mệnh giá hoặc giá trị tổng thể của chứng khoán niêm yết của mình.

– Niêm yết lại là hành động cho phép một tổ chức phát hành được niêm yết lại đối với các chứng khoán đã bị hủy niêm yết trước đó do không đáp ứng các tiêu chuẩn duy trì niêm yết.

– Danh sách cửa sau là tình huống một tổ chức được niêm yết chính thức hợp nhất, liên kết hoặc thiết lập kết nối với một tổ chức hoặc nhóm không niêm yết. Kết quả là, các tổ chức chưa niêm yết giành quyền kiểm soát đối với tổ chức được liệt kê.

– Niêm yết kép và niêm yết một phần: Niêm yết đầy đủ đề cập đến việc niêm yết tất cả cổ phiếu trên SGDCK trong nước hoặc nước ngoài sau khi chúng đã được phát hành ra công chúng. Mặt khác, niêm yết một phần chỉ liên quan đến việc niêm yết một phần trong tổng số chứng khoán phát hành cho công chúng, trong khi phần còn lại vẫn chưa niêm yết hoặc chưa được niêm yết.

Việc niêm yết một phần thường thấy ở các công ty lớn do Chính phủ kiểm soát, nơi cổ phần của các nhà đầu tư cá nhân được niêm yết trong khi cổ phần của Chính phủ hoặc các tổ chức đại diện chính phủ không được niêm yết.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về niêm yết chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook