Quy định về những loại nghiệp vụ Công ty chứng khoán được kinh doanh năm 2023

Các khoản thu nhập từ bản quyền chịu thuế thu nhập cá nhân

Quy định về những loại nghiệp vụ Công ty chứng khoán được kinh doanh năm 2023

Quy định về những loại nghiệp vụ Công ty chứng khoán được kinh doanh
Các công ty hoạt động trong lĩnh vực ngành chứng khoán phải có sự hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc cơ bản điều chỉnh giao dịch chứng khoán để bảo vệ quyền của họ và trang bị cho mình một kho kiến thức đáng kể trong môi trường kinh doanh phức tạp và nguy hiểm này. Do đó, mấy nghiệp vụ chứng khoán đang tồn tại.

Quy định về những loại nghiệp vụ Công ty chứng khoán được kinh doanh

Quy định khái niệm công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Khoản 36 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (sau đây gọi là Luật chứng khoán 2019 quy định về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của quỹ đầu tư chứng khoán.”

Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư 99/2020/TT-BTC giải thích:

“3. Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.”

Theo Điều 72 Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định có bốn loại nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán sau:

“Điều 72. Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

a) Môi giới chứng khoán;

b) Tự doanh chứng khoán;

c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

d) Tư vấn đầu tư chứng khoán.”

Theo đó, công ty cổ phiếu đã thực hiện bốn hoạt động kinh doanh riêng biệt, đó là môi giới chứng khoán, tự bán chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán. Điều đáng chú ý là mỗi doanh nghiệp này được đi kèm với bộ điều kiện tiên quyết và điều kiện riêng.

Đầu tiên và quan trọng nhất, môi giới chứng khoán đại diện cho một nỗ lực giao dịch được thực hiện bởi một công ty chứng khoán, trong đó công ty nói trên hoạt động như một đại diện cho khách hàng, thực hiện các hoạt động giao dịch thông qua một cơ chế giao dịch được chỉ định trên thị trường chứng khoán. Trong bối cảnh này, khách hàng chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế của giao dịch.

Quy định về những loại nghiệp vụ Công ty chứng khoán được kinh doanh

Môi giới chứng khoán, về bản chất, đóng vai trò là một trung gian trong đó công ty chứng khoán tham gia vào việc mua bán chứng khoán thay mặt cho khách hàng.

Thứ hai, tự kinh doanh đề cập đến một kịch bản trong đó công ty chứng khoán tiến hành mua bán chứng khoán cho mục đích riêng của mình.

Công ty chứng khoán tham gia vào các hoạt động tự kinh doanh với mục đích đạt được lợi nhuận hoặc đôi khi can thiệp vào thị trường để điều chỉnh giá cả. Chứng khoán tự làm chủ có thể bao gồm những chứng khoán được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, công ty chứng khoán có khả năng bán chứng khoán bán lẻ của khách hàng một cách độc lập, sau đó hợp nhất chúng thành số lượng lớn hơn cho mục đích giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thứ ba, bảo đảm bảo an ninh liên quan đến cam kết được thực hiện bởi một tổ chức phát hành, trong đó tổ chức phát hành tham gia vào một loạt các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán. Các thủ tục này có thể liên quan đến việc mua một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại sau đó, mua bất kỳ chứng khoán chưa phân phối nào còn lại từ tổ chức phát hành hoặc hỗ trợ tổ chức phát hành phân phối chứng khoán cho công chứng viên được ủy quyền hợp pháp.

Cuối cùng, tư vấn đầu tư chứng khoán bao gồm việc cung cấp các kết quả phân tích và phổ biến các báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng khoán, từ đó đưa ra hướng dẫn cho các nhà đầu tư.

Điều quan trọng cần lưu ý là các công ty chứng khoán chỉ được ủy quyền tham gia vào hoạt động tự kinh doanh chứng khoán một khi họ đã có được giấy phép cần thiết để tiến hành môi giới chứng khoán.

Hơn nữa, các công ty chứng khoán chỉ được ủy quyền thực hiện các hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán sau khi có được giấy phép cần thiết để tự giao dịch chứng khoán.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về những loại nghiệp vụ Công ty chứng khoán được kinh doanh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook