Quy định về những điều kiện để tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023

Quy định về quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình năm 2023

Quy định về những điều kiện để tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quy định về những điều kiện để tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Các điều kiện tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, Người lao động không phải đáp ứng bất kỳ điều kiện nào để tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (chỉ cần thuộc một trong các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất). Tuy nhiên, người sử dụng lao động phải đáp ứng một trong hai điều kiện cơ bản để được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

1.1. Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên

Đây là trường hợp người sử dụng lao động không thể duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách bình thường hoặc không thực hiện được nhiệm vụ do các yếu tố khách quan (thay đổi cơ cấu, khủng hoảng kinh tế, thiên tai, hỏa hoạn…). Các yếu tố cho thấy hoạt động của người sử dụng lao động chưa ổn định và bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các yếu tố khách quan của xã hội và nền kinh tế như sau:

– Người sử dụng lao động tạm dừng sản xuất, kinh doanh hoặc phải cho lượng lớn người lao động tạm nghỉ

– Người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên (từ một nửa số người lao động của người sử dụng lao động trở lên)

– Những người lao động này hoạt động, làm việc thường xuyên, liên tục cho người sử dụng lao động trước thời điểm tạm dừng sản xuất, kinh doanh (có hợp đồng lao động, hoặc các văn bản có giá trị tương tự thể hiện quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động)

Quy định về những điều kiện để tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.2. Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất)

Đây là trường hợp người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa (bất khả kháng) do những yếu tố mà người lao động không thể kiểm soát được mất mùa, việc xác định tổng tài sản bị thiệt hại của người sử dụng lao động có thể xác định khả năng phục hồi sau thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa cũng như khả năng đưa công nhân trở lại làm việc trong và sau khi khắc phục thiệt hại.

Quy định về những điều kiện để tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

2. Quy định điều kiện hỗ trợ tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất của người sử dụng lao động trong tình hình Covid-19 từ 07/07/2021

Căn cứ vào Điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngưởi sử dụng lao động ngoài 02 trường hợp trên nếu tạm dừng hoạt động vì Covid-19 thì được hỗ trợ tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất nếu thỏa mãn các điều kiện về mức giảm người lao động như sau:

– Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/05/2021 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị

– Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng

– Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng

– Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng

Trong đó, những người lao động này bao gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, người quản lý donah nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 01/05/2021.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về những điều kiện để tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook