Quy định về những điều kiện để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cho người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

Kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quy định về những điều kiện để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cho người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quy định về những điều kiện để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cho người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
1. Về người lao động đã chết

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện phải thuộc một trong các trường hợp sau đây để thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng:

a. Đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên. Tức là người lao động thỏa mãn điều kiện sau:

– Không có điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

– Thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu là 15 năm đủ, theo lý thuyết là đủ 15 năm không tính tháng. Tuy nhiên, trường hợp người lao động còn thiếu tháng để đủ 15 năm (số tháng còn thiếu tối đa không quá 06 tháng để đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội) thì thân nhân của người lao động được quyền trợ cấp thêm cho người mất tích. tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất với mức đóng hàng tháng bằng 22% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi chết. Đặc biệt:

Mức bồi thường mỗi tháng = 22% x Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động chết

Trong đó: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động chết là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng người lao động chết.

Quy định về những điều kiện để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cho người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

b. Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tức là người lao động thỏa mãn điều kiện sau:

– Tử vong do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc đang điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (điều trị tại bệnh viện, điều trị ngoại trú, điều trị lần đầu, điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp tái phát)

– Không có điều kiện về thời điểm đóng bảo hiểm xã hội

c. Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Tức là người lao động thỏa mãn điều kiện sau:

– Người lao động thỏa mãn điều kiện hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (có đầy đủ các điều kiện về mức suy giảm khả năng lao động, về trường hợp tai nạn lao động, loại bệnh nghề nghiệp)

– Khả năng suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

– Không có điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội

d. Đang hưởng lương hưu mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên. Tức là người lao động thỏa mãn điều kiện sau:

– Là người đang hưởng lương hưu (đủ các điều kiện về tuổi, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện)

– Trước khi nghỉ hưu, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu 15 năm

Quy định về những điều kiện để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cho người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

2. Quy định về thân nhân của người lao động đã chết

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, thân nhân người lao động đã chết phải thỏa mãn các điều kiện sau để được hưởng hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (trong trường hợp người lao động đã chết thuộc một trong các trường hợp trên):

– Con chưa đủ 18 tuổi; con trên 18 tuổi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trường hợp con sinh ra nhưng cha chết trong khi mẹ đang mang thai (đặc biệt nếu con sinh ra nhưng cha chết trong khi mẹ đang mang thai) khi đối tượng được công nhận là thân nhân và tháng bắt đầu Quyết định) Tính trợ cấp tuất hàng tháng được tính theo ngày sinh)

– Vợ đã đủ 55 tuổi hoặc chồng đã đủ 60 tuổi. Nếu suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi. Trong trường hợp này, người phụ thuộc phải không có thu nhập hoặc có mức thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở (mức lương cơ bản năm 2021 là 1.490.000 đồng).

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ. Trường hợp này, thân nhân phải không có thu nhập, hoặc thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở (năm 2021, mức lương cơ sở là 1.490.000 Đồng)

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên. Trường hợp này, thân nhân phải không có thu nhập, hoặc thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở (năm 2021, mức lương cơ sở là 1.490.000 Đồng)

Tuy nhiên, không phải thân nhân nào đủ các điều kiện cũng được hưởng trợ cấp tuất, mỗi người lao động đã chết đủ điều kiện (thuộc một trong các trường hợp được nêu trong phần 1.) thì chỉ có tối đa 04 thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về những điều kiện để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cho người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook