Quy định về nhận trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi năm 2023

Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Quy định về nhận trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Quy định về nhận trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
1. Điều kiện hưởng chế độ nhận nuôi con nuôi

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Dựa trên quy định này, người lao động nhận nuôi con nuôi muốn được hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi phải thỏa mãn điều kiện:

– Nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

– Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi

Ví dụ: NLĐ nhận nuôi con 2 tháng tuổi vào ngày 20/11/2021 thì trong 12 tháng trước khi NLĐ nhận con nuôi  tính cả tháng 11 (do NLĐ nhận con sau ngày 15 nên BHXH của tháng 11 được tính cho ngày 12 tháng trước khi nhận con nuôi).

Nếu người lao động được hưởng chế độ nhận con nuôi thì ngoài thời gian nghỉ việc để chăm sóc con, người lao động còn được hưởng khoản tiền bồi thường liên quan đến việc nhận con nuôi.

Quy định về nhận trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

2. Số tháng nghỉ hưởng chế độ khi nhận con nuôi

Căn cứ vào Điều 36 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

Điều 36. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

Dựa trên quy định này, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi, tức là tối đa 06 tháng sau khi nhận nuôi con. Giả sử một nhân viên nhận con nuôi 2 tháng hoặc 3 tháng tuổi, cả hai nhân viên sẽ bắt đầu  nghỉ thai sản vào ngày nhận con nuôi, nhưng cả hai chế độ nghỉ này sẽ kết thúc khi con đủ 6 tháng, 1 năm. .

Trong trường hợp cả cha và mẹ đều được bảo hiểm xã hội bảo hiểm, thì chỉ một trong số họ được nghỉ thai sản liên quan đến việc nhận con nuôi, không giống như khi người lao động nghỉ thai sản. Nói cách khác, đối với một đứa trẻ được nhận nuôi dưới 6 tháng, chỉ một thành viên trong gia đình đủ điều kiện theo chương trình này.

3. Trường hợp người lao động không nghỉ việc hưởng chế độ nhận nuôi con

Căn cứ vào Điều 11 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi có thể không nghỉ việc theo chế độ này nhưng vẫn được hưởng khoản tiền chế độ khi nhận nuôi con. Trường hợp này, người lao động chỉ được hưởng trợ cấp thai sản một lần duy nhất theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

Quy định về nhận trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

4. Các trường hợp người lao động được nhận trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Căn cứ vào Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có 02 trường hợp người lao động được nhận trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con:

a. Người lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

Căn cứ vào Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con thì được hưởng trợ cấp một lần cho mỗi người bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động nhận nuôi con.

Tuy nhiên, theo Điều 36 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, khi cả vợ chồng nhận nuôi con nuôi đều tham gia bảo hiểm xã hội thì chỉ một trong 02 người được nghỉ việc hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi.

Mà theo Điều 11 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ mà không nghỉ hưởng chế độ thì được hưởng chế độ trợ cấp một lần, tức là chỉ có chồng hoặc vợ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Ví dụ: Theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ, từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 Đồng/tháng. Suy ra người lao động nhận nuôi con hưởng trợ cấp một lần bằng 2.980.000 Đồng. Khi cả vợ cả chồng đều tham gia bảo hiểm xã hội chỉ có vợ hoặc chồng được hưởng 2.980.000 Đồng này.

b. Mẹ sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Trường hợp người lao động  sinh con mà chỉ có chồng của người lao động (tức là cha đẻ) thì người cha có quyền được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở của tháng sinh con.

Khác với trường hợp trên, trong trường hợp này, người cha được bảo hiểm xã hội phải sử dụng chế độ  nhận con nuôi một lần.

Ví dụ: Theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ, từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 Đồng/tháng. Suy ra người lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội có vợ sinh con (vợ không tham gia bảo hiểm xã hội) hưởng trợ cấp một lần bằng 2.980.000 Đồng.

5. Hồ sơ nhận trợ cấp một lần

– Trường hợp người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ bao gồm: Bản sao giấy chứng nhận nhận nuôi con (có công chứng)

– Trường hợp người hưởng nhận nuôi con nuôi trong thời gian bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội do đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm nhận nuôi con nuôi (áp dụng cho cả trường hợp sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời gian đang đóng bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/01/2018 trở đi nhưng đã thôi việc tại đơn vị sử dụng lao động và nộp hồ sơ hưởng chế độ tại cơ quan bảo hiểm xã hội): Bản sao giấy chứng nhận nhận nuôi con (có công chứng)

6. Cơ quan giải quyết trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ người lao động hoặc  người sử dụng lao động.

Cơ quan giải quyết hưởng chế độ một lần cho người lao động trong trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi là BHXH (BHXH tỉnh/BHXH huyện) nơi người lao động cư trú.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nhận trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook