Quy định về nguyên tắc xác định khoản thu trái pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2023

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về nguyên tắc xác định khoản thu trái pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quy định về nguyên tắc xác định khoản thu trái pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quy định về nguyên tắc xác định khoản thu trái pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Nguyên tắc xác định biên lai bất hợp pháp thu được do hậu quả của việc thao túng thị trường chứng khoán, hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua sắm và bán hàng chứng khoán.

Do đó, việc thu thập trái phép, theo quy định tại Điều 132 của Luật Chứng khoán, biểu thị lợi nhuận do tổ chức, cá nhân tích lũy thông qua việc thực hiện thao túng thị trường chứng khoán và khai thác thông tin nội bộ để giao dịch chứng khoán, sau đó khấu trừ thuế, phí phải nộp. Các loại thuế và phí này được thiết lập và xác minh bởi công ty chứng khoán.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 117/2020/TT-BTC, nguyên tắc xác định các khoản thu trái phép liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán bao gồm:

– Việc thu thập bất hợp pháp được đánh giá từ khi bắt đầu vi phạm cho đến khi chấm dứt;

– Thời gian thao túng thị trường chứng khoán tương ứng với khoảng thời gian mà thủ phạm tham gia vào hành vi thao túng thị trường chứng khoán, như được ghi trong Biên bản vi phạm hành chính.

Thời gian sử dụng thông tin nội bộ để mua sắm và bán chứng khoán tương ứng với thời gian mà thủ phạm tham gia vào hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua sắm và bán hàng chứng khoán, như được ghi trong Biên bản vi phạm hành chính.

Quy định về nguyên tắc xác định khoản thu trái pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Số lượng tài khoản liên quan đến thao túng thị trường chứng khoán hoặc sử dụng thông tin nội bộ để mua sắm và bán hàng chứng khoán được xác định trong Nghị định thư vi phạm hành chính;

– Trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm nhiều lần thì việc xác định doanh thu trái phép thu được được tiến hành đối với từng vi phạm;

– Trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm nhiều lần thì việc xác định doanh thu trái phép thu được được thực hiện đối với từng vi phạm;

– Trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm nhiều mã chứng khoán thì việc xác định thu thập trái phép được thực hiện đối với từng mã chứng khoán;

– Khi một tổ chức hoặc một cá nhân sử dụng nhiều tài khoản để thao túng thị trường chứng khoán hoặc sử dụng thông tin nội bộ để mua sắm và bán chứng khoán, thu nhập bất hợp pháp được tính dựa trên tổng số giao dịch của các tài khoản được sử dụng để vi phạm, sau khi trừ các giao dịch nội bộ giữa các tài khoản giữa các tài khoản (nếu có).

Giao dịch nội bộ nhóm biểu thị các giao dịch giữa các tài khoản không dẫn đến chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu thực sự chỉ lưu hành trong nhóm.

Quy định về nguyên tắc xác định khoản thu trái pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Trong trường hợp tập thể tổ chức, cá nhân tham gia thao túng thị trường chứng khoán hoặc sử dụng thông tin nội bộ cho mục đích giao dịch chứng khoán, số tiền thu được trái phép sẽ được tính dựa trên tổng giao dịch của các tài khoản liên quan đến vi phạm, trừ các giao dịch liên nhóm (nếu có).

Nếu không có đủ căn cứ để xác định lợi ích bất hợp pháp của mỗi tổ chức, cá nhân vi phạm, thì lợi ích trái pháp luật phải được phân bổ đều cho tất cả các bên vi phạm.

Căn cứ vào hồ sơ vi phạm hành chính liên quan đến thao túng thị trường chứng khoán hoặc sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch chứng khoán, trách nhiệm tính toán và chuẩn bị Báo cáo về việc tính toán biên lai trái phép thuộc về người đứng đầu đội thanh tra hoặc trưởng nhóm thanh tra. Báo cáo này sẽ được đệ trình Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét và ra quyết định.

Trong trường hợp thu nhận trái phép do thao túng thị trường chứng khoán hoặc sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch chứng khoán, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thành lập Hội đồng thu thập chứng khoán trái pháp luật. Thành phần của hội đồng này, chịu trách nhiệm xác định số tiền lãi bất hợp pháp, do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể tìm kiếm ý kiến đóng góp từ các chuyên gia của Bộ Tài chính, các tổ chức chuyên môn trong lĩnh vực chứng khoán, cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức, cá nhân thích hợp khác.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nguyên tắc xác định khoản thu trái pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook