Quy định về nguyên tắc mua trái phiếu doanh nghiệp của Tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài năm 2023

Thẩm quyền huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy

Quy định về nguyên tắc mua trái phiếu doanh nghiệp của Tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

Quy định về nguyên tắc mua trái phiếu doanh nghiệp của Tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

Mua trái phiếu doanh nghiệp là lĩnh vực đầu tư hấp dẫn và sinh lời cao. Sự có mặt của trái phiếu mang đến nhiều thú vị cho những ai muốn làm giàu. Tại Thông tư 22/2016/TT-NHNN đã quy định cụ thể về Tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó nêu rõ nguyên tắc mua trái phiếu doanh nghiệp của Tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.

Quy định về nguyên tắc mua trái phiếu doanh nghiệp của Tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định khái niệm trái phiếu doanh nghiệp là:

“1. “Trái phiếu doanh nghiệp” là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của doanh nghiệp phát hành.”

Trái phiếu doanh nghiệp, như một hình thức chứng khoán nợ, được các doanh nghiệp phát hành để thiết lập nghĩa vụ hoàn trả cho chủ trái phiếu tiền gốc, lãi và bất kỳ nghĩa vụ bổ sung nào, nếu có.

Do đó, doanh nghiệp sẽ phát hành trái phiếu và cam kết hoàn trả cho chủ trái phiếu tiền gốc và lãi tại một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Trong tư cách của một hợp đồng cho vay, nhà tài chính được hưởng một lãi suất cố định không thay đổi bất kể kết quả phát sinh từ việc sử dụng vốn của người nhận. Tuy nhiên, nhà tài chính không được cấp quyền tham gia vào các hoạt động quản lý cho người nhận.

Quy định về nguyên tắc mua trái phiếu doanh nghiệp của Tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

Theo Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 1 Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định về khái niệm của Tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và doanh nghiệp phát hành như sau:

“a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua trái phiếu là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm: Ngân hàng thương mại; công ty tài chính; chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Doanh nghiệp phát hành trái phiếu là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan, phát hành trái phiếu để bán cho các đối tượng mua theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng;”

Tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài muốn mua trái phiếu doanh nghiệp trước hết phải đáp ứng được các nguyên tắc quy định tại Điều 3 Thông tư 22/2016/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 15/2018/TT-NHNN, các nguyên tắc như sau:

Nguyên tắc 1: Việc mua trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Thông tư này và các quy định pháp luật thích hợp.

Quy định về nguyên tắc mua trái phiếu doanh nghiệp của Tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

Nguyên tắc 2: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, đánh giá xếp hạng của tổ chức phát hành trái phiếu và thiết lập các quy định nội bộ về việc mua trái phiếu doanh nghiệp theo quy định trong Thông tư này và pháp luật có liên quan. Các quy định này phải bao gồm, tối thiểu, các khía cạnh sau:

– Quy trình và thủ tục đánh giá, phê duyệt và quyết định mua sắm trái phiếu doanh nghiệp; nguyên tắc phân cấp, ủy quyền việc quyết định, phê duyệt mua trái phiếu doanh nghiệp; quy định về việc quản lý rủi ro trong hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo công khai, minh bạch giữa khâu thẩm định và quyết định mua trái phiếu doanh nghiệp;

– Các nguyên tắc và chỉ số được sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến việc mua trái phiếu doanh nghiệp của các thực thể doanh nghiệp, cũng như các loại trái phiếu doanh nghiệp khác nhau, được thảo luận trong phần này.

– Phần này tập trung vào các chính sách và giới hạn quản lý tín dụng, cũng như các hệ thống quản lý và đo lường rủi ro. Nó cũng bao gồm các điều kiện, biện pháp và thủ tục liên quan đến quản lý rủi ro.

– Các quy định về kiểm soát nội bộ đối với việc mua trái phiếu doanh nghiệp, cụ thể là những trái phiếu được phát hành với mục đích thực hiện các chương trình và dự án trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, được khám phá. Quy định này liên quan đến việc đánh giá các tổ chức tín dụng và chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài để xác định rủi ro, phát hiện vi phạm pháp luật và đảm bảo thu hồi gốc và lãi trên trái phiếu doanh nghiệp.

– Quy định cụ thể về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và chính sách tín dụng, đầu tư vào các lĩnh vực này.

Nguyên tắc 3: Việc mua lại trái phiếu chuyển đổi phải tuân thủ các quy định tại Luật Tổ chức tín dụng và chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về góp vốn, mua lại cổ phần.

Nguyên tắc 4: Tiền tệ được sử dụng trong việc mua sắm trái phiếu doanh nghiệp là đồng tiền chính thức của Việt Nam, cụ thể là đồng Việt Nam.

Nguyên tắc 5: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị cấm lấy nguồn tài chính từ tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh khác của ngân hàng nước ngoài để mua trái phiếu doanh nghiệp.

Nguyên tắc 6: Tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị hạn chế mua trái phiếu doanh nghiệp được phát hành đặc biệt để tái cơ cấu nợ phải trả của doanh nghiệp.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nguyên tắc mua trái phiếu doanh nghiệp của Tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook