Quy định về nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2023

Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm

Quy định về nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quy định về nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán hoạt động theo bốn nguyên tắc được pháp luật quy định trong Luật chứng khoán. Cụ thể theo Điều 5 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định có 4 nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường trường chứng khoán gồm:

“Điều 5. Nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, cá nhân.

Công bằng, công khai, minh bạch.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Tự chịu trách nhiệm về rủi ro.”

1. Nguyên tắc tôn trọng

Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, cá nhân.

Quy định về nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

2. Công bằng, công khai, minh bạch.

Nguyên tắc công khai và minh bạch chi phối tất cả các hoạt động trên thị trường chứng khoán, được công khai thông qua các kênh truyền thông đại chúng.

Điều này bao gồm thông tin về các loại chứng khoán có sẵn để mua và bán, cũng như tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của các công ty có chứng khoán được đăng ký trên thị trường. Ngoài ra, chi tiết về số lượng, giá cả và các loại chứng khoán cụ thể được mua và bán cũng được tiết lộ.

Nguyên tắc công bằng đảm bảo rằng tất cả các nhà đầu tư đều có cơ hội bình đẳng trong các giao dịch trong cùng một điều kiện. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc áp dụng nguyên tắc này có thể khác nhau và phải luôn được xem xét liên quan đến bản chất thương mại của giao dịch chứng khoán.

Nguyên tắc công bằng, công khai và minh bạch trong hoạt động của thị trường chứng khoán có nghĩa là tất cả những người tham gia có quyền tiếp cận bình đẳng với thông tin liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quy định về nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

3. Quy định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Bảo vệ nhà đầu tư là một nguyên tắc quan trọng cần được nhấn mạnh trong các quy định pháp lý điều chỉnh thị trường chứng khoán. Điều này là do các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư thông thường, thường bị coi là bất lợi trong giao dịch do khả năng tiếp cận thông tin, vốn và chuyên môn hạn chế.

Do đó, người ta đã quan sát thấy rằng các nhà đầu tư phi tổ chức thường dễ bị gạt ra ngoài lề trong các giao dịch, gây khó khăn cho họ trong việc bảo vệ bản thân khỏi gian lận và đảm bảo lợi nhuận. Các trường hợp phổ biến bao gồm việc các nhà đầu tư chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường và giao dịch nội bộ, tất cả đều tác động tiêu cực đến các lệnh giao dịch của nhà đầu tư.

Do đó, các quy định pháp lý liên quan đến thị trường chứng khoán tập trung vào việc tạo ra các biện pháp và chiến lược để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Các biện pháp này bao gồm cung cấp thông tin toàn diện và chính xác cho nhà đầu tư, thiết lập các điều kiện và yêu cầu nghiêm ngặt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh chứng khoán và thực hiện các cơ chế hiệu quả để giám sát thị trường chứng khoán.

4. Tự chịu trách nhiệm về rủi ro

Đầu tư chứng khoán là một hình thức kinh doanh có rủi ro. Vì vậy, khi tham gia đầu tư trực tiếp vào thị trường chứng khoán cũng như khi đầu tư thông qua các quỹ, nhà đầu tư cần tìm hiểu trước và chấp nhận được các rủi ro này.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook