Quy định về nguyên tắc hành nghề chứng khoán năm 2023

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về nguyên tắc hành nghề chứng khoán

Quy định về nguyên tắc hành nghề chứng khoán

Quy định về nguyên tắc hành nghề chứng khoán

Chứng khoán và thị trường chứng khoán hoạt động theo bốn nguyên tắc được pháp luật quy định trong Luật chứng khoán. Cụ thể theo Điều 5 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định có 4 nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán gồm:

“Điều 5. Nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, cá nhân.

Công bằng, công khai, minh bạch.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Tự chịu trách nhiệm về rủi ro.”

Để hành nghề chứng khoán ngoài việc đáp ứng các nguyên tắc chung nêu trên thì người hành nghề chứng khoán cần phải đáp ứng các nguyên tắc riêng sau đây:

Theo Khoản 2 Điều 216 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định cụ thể về nguyên tắc hành nghề chứng khoán như sau:

– Cá nhân có chứng chỉ thành thạo trong lĩnh vực môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán đủ điều kiện tham gia các hoạt động sau đây:

Môi giới chứng khoán đề cập đến vai trò của một trung gian trong một công ty chứng khoán tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua và bán chứng khoán thay mặt cho khách hàng. Để có được chứng nhận thành thạo môi giới chứng khoán, một cá nhân phải đáp ứng các tiêu chí quy định được quy định để cấp chứng nhận đó. Sau khi chứng nhận đã được cấp, chủ sở hữu được ủy quyền tham gia vào hoạt động môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư.

Quy định về nguyên tắc hành nghề chứng khoán

– Cá nhân có chứng chỉ thành thạo phân tích tài chính tham gia vào các hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự giao dịch chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Chứng nhận thành thạo phân tích tài chính được coi là một trong những chứng chỉ áp dụng cho lĩnh vực chứng khoán. Để có được chứng nhận, một cá nhân phải đáp ứng các điều kiện quy định để cấp.

Sau khi có được chứng nhận, các cá nhân sở hữu chứng nhận đủ điều kiện tham gia vào các hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự giao dịch chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

– Cá nhân có chứng chỉ quản lý quỹ tham gia hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự giao dịch chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Quy định về nguyên tắc hành nghề chứng khoán

Chứng nhận thành thạo quản lý quỹ được công nhận là một trong những chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. Để được cấp chứng nhận này, các cá nhân phải đáp ứng các điều kiện được chỉ định để cấp.

Sau khi có được chứng nhận, chủ sở hữu được ủy quyền tham gia vào hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự giao dịch chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

– Hiệu lực của Giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán tùy thuộc vào việc cá nhân được cấp là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam hoặc công ty đầu tư chứng khoán. Hơn nữa, việc làm này phải được báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

– Người có 01 trong 03 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán (chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán, chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính và chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ) và có chứng chỉ chuyên môn chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh được thực hiện nghiệp vụ tương ứng với chứng chỉ đang nắm giữ liên quan đến chứng khoán phái sinh tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

– Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được làm việc tại 01 bộ phận nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán trong một thời điểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nguyên tắc hành nghề chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook