Quy định về nguyên tắc giao kế hoạch và sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023

Căn cứ xác định phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước năm 2023

Quy định về nguyên tắc giao kế hoạch và sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quy định về nguyên tắc giao kế hoạch và sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Căn cứ vào Điều 37 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, có 03 nguyên tắc giao kế hoạch và sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

1. Địa phương chủ động xây dựng, đề xuất kế hoạch hỗ trợ

Tại mỗi địa phương có số lượng NSDLĐ khác nhau (công ty, hợp tác xã, hộ gia đình,…) cũng như số lượng NLĐ của các NSDLĐ khác nhau Xây dựng và đề xuất phương án hỗ trợ tài chính phòng ngừa và chia sẻ rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bệnh tật.

Quy định về nguyên tắc giao kế hoạch và sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2. Ưu tiên bố trí kinh phí để hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động, hoạt động điều tra tai nạn lao động và hoạt động phòng ngừa cho những ngành, lĩnh vực có nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hướng dẫn hằng năm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng là hoạt động y tế cấp thiết đối với người lao động nhằm phát hiện, điều trị, cứu chữa bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, đặc biệt là điều trị, phục hồi chức năng. tai nạn trong công việc.

Bên cạnh đó, hoạt động điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng là một trong những hoạt động được ưu tiên hỗ trợ kinh phí bởi hoạt động này được cơ quan BHXH đưa ra nhằm đảm bảo chế độ được thực hiện đúng quyền lợi cho người lao động và người sử dụng lao động.

Đối với các ngành, lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, những ngành này có tỷ lệ người lao động bị bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động cao hơn nhiều so với các ngành khác.

Trong các ngành này, cũng có nhiều trách nhiệm về an toàn và vệ sinh lao động hơn so với các dây chuyền sản xuất và thương mại thông thường. Vì vậy, ưu tiên bố trí kinh phí cho các lĩnh vực này nhưng ở mức đủ để cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ với tình hình thực tế về bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động (trên cơ sở hướng dẫn hàng năm của Bộ Y tế và xã hội).

Quy định về nguyên tắc giao kế hoạch và sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

3. Ưu tiên địa phương, người sử dụng lao động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động; chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật

Các địa phương, người sử dụng lao động sử dụng công nghề thông tin có thể quản lý người sử dụng lao động, người lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động tốt hơn (công khai, minh bạch, khách quan)

Đây là một lợi thế trong việc quản lý về an toàn, vệ sinh lao động nói riêng và các công tác liên quan đến lao động nói chung, giúp giảm gánh nặng quản lý cho cơ quan quản lý về lao động và cơ quan Bảo hiểm bảo hiểm xã hội, nên được Nhà nước khuyến khích các địa phương, người sử dụng lao động thực hiện (thông qua ưu tiên hỗ trợ kinh phí).

Đồng thời, chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật là trách nhiệm của người sử dụng lao động, người sử dụng lao động thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình với cơ quan Nhà nước thì mới được hưởng hỗ trợ từ phía Nhà nước.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nguyên tắc giao kế hoạch và sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook