Quy định về nguyên tắc bảo hiểm xã hội năm 2023

Điều kiện hưởng chế độ bệnh binh

Quy định về nguyên tắc bảo hiểm xã hội

Quy định về nguyên tắc bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Điều 5 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có 05 nguyên tắc bảo hiểm xã hội.

Mục lục bài viết

1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội

Mức bảo hiểm xã hội phụ thuộc vào hai yếu tố: mức đóng và thời hạn đóng phí. Mức đóng càng cao, thời gian đóng càng dài thì quyền lợi càng cao, thậm chí có trường hợp đã đóng BHXH nhưng do chưa đủ thời gian đóng nhưng vẫn chưa đủ điều kiện hưởng BHXH.

Sự tách biệt giữa các nhà cung cấp an sinh xã hội có nghĩa là một người không phải lúc nào cũng được hưởng đầy đủ các khoản thanh toán an sinh xã hội và dòng tiền trong Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (nếu người lao động không bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì không được hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), còn người lao động khác bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì được hưởng, được nhận tiền bảo hiểm xã hội bằng cách lưu chuyển tiền của người lao động không bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Quy định về nguyên tắc bảo hiểm xã hội

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn

BHXH bắt buộc do người sử dụng lao động đóng cho người lao động  trên cơ sở tiền lương tháng thực nhận của người lao động (bao gồm tiền lương theo chức vụ, chức danh công việc; tiền lương bổ sung và tiền thưởng khác), mức tiền lương này không cố định hàng tháng (do người lao động có thể nhận lương tăng ) hoặc giảm lương tùy theo thành tích của nhân viên nên tiền thưởng dựa trên tiền lương của nhân viên theo tỷ lệ phần trăm.

Khác với BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện có mức đóng dựa trên mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn (thể hiện qua việc tham gia BHXH tự nguyện). Số tiền đóng BHXH được trừ theo tỷ lệ % trên mức thu nhập đăng ký của người lao động, do đó khi mức thu nhập của người lao động thay đổi (khi lựa chọn mức thu nhập thay đổi) thì tỷ lệ đóng BHXH được xác định .

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Về thời gian đóng bảo hiểm xã hội, nếu người lao động vừa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thời gian làm căn cứ hưởng bảo hiểm chế độ tử tuất, hưu trí của người lao động tình từ thời gian bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội nói chung (thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện).

Ví dụ: Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 20/10/2017 và bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vào từ 05/06/2019, vậy thời gian làm căn cứ hưởng chế độ tử tuất và hưu trí là 20/10/2017.

Trường hợp người lao động đã tính thời gian đóng bảo hiểm vào một lần hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì nếu hưởng chế độ bảo hiểm lần nữa, người lao động không được lấy quãng thời gian đóng bảo hiểm trước hưởng bảo hiểm xã hội một lần để làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội lần sau.

Quy định về nguyên tắc bảo hiểm xã hội

4. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý và tổ chức duy nhất bởi cơ quan Nhà nước, hoạt động quản lý bảo hiểm xã hội của Nhà nước thực hiện thông qua cơ quan quản lý về bảo hiểm, quy trình quản lý được thực hiện một cách thống nhất thông qua cơ quan quản lý bảo hiểm, công khai, minh bạch trong hoạt động nộp bảo hiểm và hưởng chế độ cho người lao động và các hoạt động tài chính khác.

5. Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội

Thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện để người sử dụng lao động và người lao động có thể thực hiện đóng bảo hiểm cũng như hưởng bảo hiểm một cách nhanh chóng, không bị cản trở dẫn đến không đóng bảo hiểm, đóng thiếu bảo hiểm, cũng như ngăn chặn các hành vi trục lợi từ hoạt động đóng bảo hiểm, hưởng bảo hiểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nguyên tắc bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook