Quy định về nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Trách nhiệm liên quan đến công an xã bán chuyên trách năm 2023

Quy định về nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ vào Điều 41 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, có 05 nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp:

1. Quy định bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Tất cả những người tham gia Bảo hiểm Thất nghiệp phải đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Tuy nhiên, không phải tất cả người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đều phải đóng bảo hiểm thất nghiệp vào một thời điểm nhất định (một số người lao động không bị thất nghiệp hoặc mất việc làm), số tiền những người này đóng góp vào Quỹ sẽ gộp chung với thu nhập khác của Quỹ.

Quỹ và được chi cho những người thất nghiệp cần trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp cũng như khi tham gia Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động cùng chia sẻ rủi ro giữa các thành viên tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương của người lao động

Có hai đối tượng đóng phí BHTN cho người tham gia BHTN: người lao động và người sử dụng lao động. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của mỗi cá nhân không cố định mà căn cứ vào thu nhập của người lao động, tức là tiền lương mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động khi thực hiện công việc đã thỏa thuận.

Mức lương của người lao động cũng là căn cứ phù hợp vì chỉ có tiền lương của người lao động (được người sử dụng lao động tính toán và trả cho người lao động) mới được công khai cho cả người sử dụng lao động và người lao động, người lao động, tức là 02 đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Mặt khác, các nguồn thu nhập khác của người lao động không được người sử dụng lao động biết đến và không thể tính toán và xác định một cách chính xác.

Quy định về nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp

3. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, cũng giống như mức hưởng bảo hiểm xã hội, phụ thuộc vào mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó:

– Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động càng cao thì khi nhận chế độ bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận mức trợ cấp càng cao.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động càng dài thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động càng cao

Như vậy, nếu một người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian dài và với mức đóng cao thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng càng cao hơn so với những người đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức đóng thấp hơn và thời gian đóng ngắn hơn.

Quy định về nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp

4. Việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đẩy đủ quyền lợi của người tham gia

Việc tham gia, chấm dứt tham gia, đóng, hưởng BHTN phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm quyền lợi đầy đủ, kịp thời cho người lao động tham gia BHTN.

Đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất đến việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp là cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và người sử dụng lao động. Việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp vì thế phụ thuộc rất nhiều vào các đối tượng này.

5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, đảm bảo an toàn và được Nhà nước bảo hộ

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp độc lập với Quỹ bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế. Các nguồn thu cho Quỹ cũng rõ ràng và chỉ được sử dụng cho mục đích phát triển Quỹ hoặc chi trả cho người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Việc thu chi phải đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, có sự quản lý của nhiều cơ quan Nhà nước khác nhau về tài chính, lao động, bảo hiểm xã hội.

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cũng được Nhà nước đảm bảo một phần nguồn thu từ ngân sách Nhà nước, và được quản lý trực tiếp và gián tiếp bởi cơ quan quản lý Nhà nước.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook