Quy định về nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Quy định về nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là Quỹ độc lập so với Quỹ bảo hiểm xã hội, tức có nguồn thu và phương thức sử dụng riêng. Vậy, nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp như thế nào? Sau đây chúng tôi xin trình bày về vấn đề này.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 57 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, có 03 nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm:

1. Quyền lợi người lao động được hưởng

Người lao động thỏa mãn đầy đủ các điều kiện hỗ trợ học nghề được hỗ trợ học nghề như sau:

– Số lần hỗ trợ: 01 lần

– Địa điểm hỗ trợ dạy nghề: cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ cao đẳng, công ty có khả năng thực hiện hoạt động dạy nghề (gọi chung là cơ sở dạy nghề dạy nghề)

– Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ tài chính cho hoạt động dạy nghề thông qua các cơ sở đào tạo. Nói cách khác, người lao động không được trực tiếp cấp kinh phí cho việc học nghề nhưng cơ sở đào tạo được cấp kinh phí để thực hiện các hoạt động đào tạo, dạy nghề cho người lao động, nhằm bảo đảm người lao động không sử dụng tiền viện trợ vào mục đích khác hơn là đào tạo nghề.

Quy định về nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

2. Khoản đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, người sử dụng lao động, khoản hỗ trợ đóng bảo hiểm thất nghiệp của Nhà nước

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp phải đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, người sử dụng lao động có người lao động tham gia vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cũng phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho công việc của mình.

Người lao động đóng 1% tiền lương, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ lương của toàn bộ người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động. Mức đóng này được duy trì hàng tháng và là nguồn thu nhập chính, thường xuyên được chuyển vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (do số lượng người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp rất lớn).

Mức hỗ trợ của Nhà nước được lấy từ ngân sách nhà nước trung ương, với mục đích hỗ trợ người sử dụng lao động, khuyến khích người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, mức hỗ trợ này được tính vào tính đóng bảo hiểm thất nghiệp. nhân viên của họ.

Quy định về nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

3. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ Quỹ

Giống như Quỹ Bảo hiểm xã hội, Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp cũng được duy trì và phát triển theo phương thức đầu tư sinh lời. Tiền từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được trích để đầu tư vào các dự án phát triển an toàn, cân đối quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, chống mất cân đối quỹ nếu có quá nhiều người lao động nộp đơn xin hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp.

Nhưng ngược lại, khi đầu tư cần chú ý đến sự an toàn của hoạt động đầu tư để đảm bảo vốn sinh lời và sinh lãi..

4. Quy định nguồn thu hợp pháp khác

Các nguồn thu hợp pháp khác không phải là nguồn thu chính của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, là các nguồn thu theo đúng quy định của pháp luật nhưng không phát sinh thường xuyên và liên tục như hai nguồn thu trên. Theo Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ, nguồn thu hợp pháp khác bao gồm:

– Tiền lãi chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định (trong trường hợp người sử dụng lao động có vi phạm trong hoạt động đóng bảo hiểm thất nghiệp như đóng chậm, trốn đóng, gian lận,…)

– Các khoản thu lợi khác theo quy định của pháp luật (ví dụ như hỗ trợ của cá nhân, tổ chức vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về Quy định về nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook