Quy định về nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023

Luật sư bảo vệ cho người bị hại dưới 18 tuổi trong vụ án hình sự có thể tham gia tố tụng từ giai đoạn nào?

Quy định về nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là quỹ trợ cấp của Quỹ bảo hiểm xã hội và được dùng để chi trả cho người lao động được hưởng trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Vậy lý do thành lập Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là gì?

Quy định về nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1.1. Đối với người lao động

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 của Chính phủ, mức đóng bảo hiểm xã hội bình thường của người lao động là 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Mức đóng này cũng áp dụng đối với người hưởng lương, công chức, viên chức, người lao động thuộc lực lượng vũ trang của cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước.

Do đó: Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động bình thường là: 0% Quỹ lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, có 03 nguồn hình thành của Quỹ bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bao gồm:

Quy định về nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2. Khoản đóng thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo mức đóng theo quy định của pháp luật (0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; 0,5% mức lương cơ sở; 0,3 % trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH)

Đóng BHXH thay cho người lao động cho tổ chức bảo hiểm (trước ngày 01/07/2021 và sau ngày 30/06/2020, người lao động phải đóng 0,5 Tỷ lệ % trên quỹ tiền lương làm căn cứ tháng đóng bảo hiểm xã hội của mình, người sử dụng lao động khấu trừ trực tiếp vào tiền lương của người lao động (người lao động cộng với số tiền bạn phải đóng để nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội).

Khoản tiền này có sự đóng góp của cả người lao động và người sử dụng lao động, cũng là nguồn hình thành chính của Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do mục đích hình thành của Quỹ cũng từ người lao động và người sử dụng lao động.

Quy định về nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

3. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ theo quy định tại Điều 90 và Điều 91 của Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014

Căn cứ vào Điều 90 và Điều 91 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Lợi nhuận ở đây là lợi nhuận từ hoạt động đầu tư phát triển của Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội lấy tiền từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để tiếp tục đầu tư sinh lời, bổ sung nguồn thu và phát triển quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Hoạt động đầu tư này là hoạt động thường xuyên, được thực hiện hàng năm nên nguồn thu từ hoạt động này cũng là nguồn thu thường xuyên của Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, để đầu tư có lãi và phát triển Quỹ, tổ chức BHXH phải đảm bảo hoạt động đầu tư của Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nói riêng nói riêng và BHXH nói riêng phải an toàn, hiệu quả và chi trả đầy đủ.

4. Các nguồn thu hợp pháp khác

Ngoài 02 nguồn thu trên, Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng có nhiều nguồn thu phụ khác như các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức về an toàn, vệ sinh lao động, nguồn tặng cho của các cá nhân,… chỉ cần các nguồn này hợp pháp, đúng theo quy định của pháp luật thì được đưa vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook