Quy định về nguồn đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động năm 2023

Chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Quy định về nguồn đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động

Khoản 2 Điều 6 Nghị định số  28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015, có 04 nguồn đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động:

Quy định về nguồn đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động

1. Người lao động nước ngoài tại Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội

Trước khi Nghị định số 143/2018/ND-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ có hiệu lực, người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội không phải đóng bảo hiểm xã hội mà chỉ phải đóng cho người sử dụng lao động. vào 02 quỹ: quỹ hưu trí và tử tuất, quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp). Tuy nhiên, tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định Chính phủ số 143/2018/ND-CP ngày 15/10/2018, kể từ ngày 1/1/2022, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đóng phí bảo hiểm cho công ty với mức đóng xác định.

2. Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ, Ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nguyên tắc duy trì số dư hàng năm bằng 2 lần số chi của các chế độ bảo hiểm thất nghiệp và chi quản lý bảo hiểm thất nghiệp của năm trước.

Nghĩa là, việc hỗ trợ đóng Bảo hiểm thất nghiệp không được làm ảnh hưởng đến số dư của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, khiến Quỹ “phá sản” hoặc khiến Quỹ không thể tài trợ cho 02 hoạt động sử dụng cơ bản, đặc biệt là các chi phí liên quan đến kế hoạch bảo hiểm thất nghiệp và duy trì bảo hiểm thất nghiệp. phí quản lý. Để đạt được mục tiêu này phải dựa vào việc sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ năm trước.

3 Người sử dụng lao động là cơ quan, đơn vị, tổ chức được ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên

Trong trường hợp này, toàn bộ kinh phí chi thường xuyên của người sử dụng lao động đều do Ngân sách Nhà nước đảm bảo, trong đó có chi phí đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đang làm việc cho người sử dụng lao động. Tức, Ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ nguồn đóng bảo hiểm thất nghiệp và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước.

Quy định về nguồn đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động

4. Người sử dụng lao động là cơ quan, đơn vị, tổ chức được ngân sách Nhà nước bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên

Trong trường hợp này, ngân sách nhà nước chỉ bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại người sử dụng lao động phải tự túc. Từ đó, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được chia làm hai phần:

– Phần đóng bảo hiểm thất nghiệp được ngân sách nhà nước bảo đảm: Ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm thất nghiệp cho số lao động thuộc ngân sách nhà nước và được tính vào ngân sách dự phòng hàng năm để chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị. và các tổ chức theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

– Phần bảo hiểm thất nghiệp còn lại do người sử dụng lao động đóng

Quy định về nguồn đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động 2023

5. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ

Khoản đóng bảo hiểm thất nghiệp được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ, tức là doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ không được hỗ trợ hay nhận kinh phí từ chủ thể khác nên phải tự chi trả đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bằng nguồn vốn, nguồn thu của mình.

6. Quy định người sử dụng lao động là cơ quan, đơn vị, tổ chức khác

Phí bảo hiểm thất nghiệp được trích từ quỹ hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật. Tùy theo cơ quan, đơn vị, tổ chức này hoạt động có được ngân sách nhà nước bảo lãnh mà người sử dụng lao động có thể tự đóng hoặc được ngân sách nhà nước bảo lãnh.

Trong trường hợp này, nguồn tài chính của người sử dụng lao động không được ngân sách nhà nước đảm bảo nên nguồn đóng bảo hiểm xã hội được trích từ ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức (nguồn thu nhập, nguồn tài trợ cho thành lập).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nguồn đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook