Quy định về người hành nghề chứng khoán năm 2023

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về người hành nghề chứng khoán

Quy định về người hành nghề chứng khoán
1. Khái niệm người hành nghề chứng khoán

Theo Khoản 47 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định về khái niệm người hành nghề chứng khoán như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Người hành nghề chứng khoán là người được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và làm việc tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam), công ty đầu tư chứng khoán.”

Như vậy, người hành nghề chứng khoán là các cá nhân đã được cơ quan có thẩm cấp chứng chỉ hành nghề và làm việc tại các công ty thuộc lĩnh vực chứng khoán như công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài, công ty đầu tư chứng khoán.

Quy định về người hành nghề chứng khoán

2. Điều kiện đối với người hành nghề chứng khoán.

Để tham gia vào việc thực hành chứng khoán, một cá nhân được yêu cầu phải có giấy chứng nhận hành nghề về chứng khoán.

Căn cứ tại khoản 2 Điều 97 của Luật Chứng khoán năm 2019, giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán được cấp cho các cá nhân đáp ứng các tiêu chí sau:

– Chứng minh năng lực hành xử dân sự đầy đủ, không có bất kỳ cáo buộc hình sự đang chờ xử lý hoặc cấm tham gia hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;

– Có bằng đại học trở lên;

– Có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chứng khoán;

– Vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, phù hợp với loại chứng chỉ cụ thể đang được tìm kiếm. Cá nhân nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc đã hành nghề hợp pháp chứng khoán tại khu vực pháp lý nước ngoài cũng phải vượt qua kỳ thi pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hơn nữa, ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung nói trên, cá nhân cũng phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán cụ thể. Các điều kiện cụ thể này được nêu trong Điều 213 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Quy định về người hành nghề chứng khoán

3. Quy định trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán.

Như đã nêu tại Điều 98 của Luật Chứng khoán năm 2019, trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán bao gồm:

– Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được phép tham gia hành nghề chứng khoán với tư cách là đại diện của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam hoặc công ty đầu tư chứng khoán.

– Người hành nghề chứng khoán bị cấm thực hiện các hành động sau:

+ Đồng thời làm việc cho hai hoặc nhiều công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, hoặc công ty đầu tư chứng khoán;

+ Mở và quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán nơi họ không có việc làm, trừ trường hợp công ty chứng khoán mà họ liên kết không cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán;

+ Thực hiện các hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam hoặc công ty đầu tư chứng khoán mà họ liên kết.

– Người hành nghề chứng khoán phải tham gia các khóa tập huấn về pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, hệ thống giao dịch, loại chứng khoán mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức.

– Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán chịu trách nhiệm về hoạt động nghiệp vụ của người hành nghề chứng khoán.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về người hành nghề chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook