Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán năm 2023 (Phần 4)

Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm

Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
1. Khái niệm của công ty quản lý quỹ

Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 99/2020/TT-BTC quy định về khái niệm của công ty quản lý quỹ như sau:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

  1. Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.”

Có thể hiểu cách khác công ty quản lý quỹ là một loại hình doanh nghiệp trung gian tài chính và chuyên thành lập và quản lý các quỹ đầu tư, phục vụ nhu cầu đầu tư trung gian và dài hạn của công chúng.

– Công ty quản lý quỹ có hai đặc điểm chính như sau:

+ Công ty quản lý quỹ phải là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tuân theo pháp luật chứng khoán;

+ Thực hiện chuyên môn nghiệp vụ riêng liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.

Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

2. Quy định nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ

Theo Khoản 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Điều 10 Thông tư số 99/2020/TT-BTC quy định công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ sau:

Trách nhiệm thực hiện, ủy quyền xây dựng, ban hành và phối hợp các thủ tục nhận dạng, xác minh, cập nhật thông tin khách hàng thuộc về công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật chứng khoán, luật chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan. Khi tiến hành xác định khách hàng, công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối đưa ra quyết định có tiếp xúc trực tiếp với khách hàng hay không.

Trường hợp tiếp xúc trực tiếp với khách hàng không được thiết lập, công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối phải đảm bảo tồn tại các biện pháp, hình thức, công nghệ để xác định chính xác, thu thập thông tin khách hàng toàn diện và xác minh khách hàng tuân thủ các quy định trong luật chứng khoán, pháp luật chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử và các quy định pháp luật liên quan khác liên quan đến bảo mật, bảo mật thông tin khách hàng.

Để tuân thủ các quy định của luật chứng khoán, luật chống rửa tiền và các quy định pháp lý liên quan, các công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối được yêu cầu lưu giữ đầy đủ thông tin khách hàng và dữ liệu nhận dạng. Thông tin nhận dạng của khách hàng phải được lưu trữ an toàn, giữ bí mật và cung cấp theo yêu cầu của chính quyền nhà nước có thẩm quyền.

Trước khi thực hiện các phương pháp nhận dạng khách hàng không trực tiếp, các công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối, thông qua công ty quản lý quỹ, phải thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Nếu cần thiết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể chỉ thị cho công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối đình chỉ hoặc chấm dứt việc thực hiện nhận dạng khách hàng thông qua các phương pháp không trực tiếp.

Công ty quản lý quỹ đảm bảo đầu tư tài sản thuộc về khách hàng ủy thác là cá nhân, tổ chức nước ngoài, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Khi sử dụng tài sản ủy thác huy động được tại Việt Nam để đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, công ty quản lý quỹ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, quản lý ngoại hối và các quy định pháp luật có liên quan khác. Hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài chỉ được thực hiện nếu điều lệ quỹ, điều lệ công ty đầu tư chứng khoán và hợp đồng ủy thác đầu tư có các điều khoản cho phép thực hiện các hành động đó.

Trách nhiệm duy trì tính bảo mật thông tin của khách hàng, cũng như thông tin liên quan đến giao dịch tài sản, danh mục đầu tư của khách hàng và các thông tin liên quan khác thuộc về công ty quản lý quỹ. Tuy nhiên, trách nhiệm này không bao gồm việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook