Quy định về nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo năm 2023

quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán năm 2023

Quy định về nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Quy định về nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
Ngày 1/6/2021, Nghị định 38/2021/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo chính thức có hiệu lực và thay thế 2 văn bản: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo Nghị định số 158/2013/ND-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo thiết lập một lộ trình pháp lý mới để các quốc gia thực hiện. sẽ được thành lập.

Các hoạt động liên quan đến văn hóa, quảng cáo có thể quản lý hoạt động của mình một cách phù hợp theo xu hướng chung của thế giới và đặc điểm văn hóa, xã hội của nước ta. Vậy phạm vi, lĩnh vực mà quy định này áp dụng là gì, ở bài viết tiếp theo chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này cho bạn đọc.

1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Phạm vi điều chỉnh của pháp luật là giới hạn của sự điều chỉnh các quan hệ xã hội của pháp luật. Pháp luật bảo vệ quan hệ xã hội, bảo đảm cho các quan hệ đó phát triển có trật tự, định hướng sự phát triển của chúng. Các quan hệ xã hội tồn tại, phát triển một cách khách quan, nhà nước chỉ tác động vào chúng bằng pháp luật. Phạm vi điều chỉnh của Nghị 38/2021/NĐ-CP được quy định như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.
  2. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Do đó, dựa theo quy định trên có thể thấy rằng, phạm vi điều chỉnh của Nghị định đó là:

– Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo: Là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của Nghị định 38/2021/NĐ-CP mà không phải là tội phạm. Đây là những hành động làm những điều mà nghị định cấm, không cho phép thực hiện. Cụ thể như sau:

Quy định về nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

1.1 Phạm vi điều chỉnh trong lĩnh vực văn hóa.

A. Đối với ngành điện ảnh:

Trong đó có vi phạm về sản xuất phim. phát hành phim. Sự phổ biến của phim ảnh. Nộp phim, bảo quản, nhân bản, bảo quản. Hoạt động của văn phòng đại diện các hãng phim.

B. Đối với nghệ thuật biểu diễn:

Bao gồm các hành vi vi phạm nghệ thuật biểu diễn, các cuộc thi biểu diễn nghệ thuật và lễ hội khác nhau. Về các cuộc thi người đẹp và người mẫu. Để phân phối các bản ghi âm thanh và video có chứa nội dung nghệ thuật trình diễn.

C Đối với các hoạt động kinh doanh khác như:

Trong đó có các vi phạm liên quan đến quản lý lễ hội. Công nghiệp dịch vụ karaoke, vũ trường; hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa địa phương; nghệ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm;

D. Đối với lĩnh vực liên quan đến bảo vệ di sản văn hóa:

Bao gồm cả việc vi phạm các quy định chung. Về điều kiện giao dịch giám định đồ cổ. Về chứng chỉ hành nghề bảo tồn, trùng tu, phục hồi di tích. Giấy chứng nhận cho phép bảo quản, trùng tu, phục hồi di tích. Về việc khai quật khảo cổ, bảo quản, trùng tu, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. Những vấn đề liên quan đến việc khai báo, bàn giao hiện vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện.

e.Đối với lĩnh vực liên quan đến thư viện:

Chúng bao gồm các hành vi vi phạm các quy định bị cấm trong hoạt động thư viện. Về hoạt động của thư viện địa phương, thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng địa phương và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài phục vụ công dân Việt Nam. Về quyền và nghĩa vụ của thư viện địa phương, thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng địa phương và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài phục vụ công dân Việt Nam

F. Đối với trường hợp vi phạm ở lĩnh vực văn hóa khác:

Trong đó bao gồm các vi phạm về thành lập và hoạt động của các tổ chức văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Vi phạm quy định về hoạt động trò chơi điện tử không có kết nối Internet. Vi phạm các quy định về sinh hoạt văn hóa đối với người khuyết tật và người cao tuổi.

Quy định về nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

2.2 Phạm vi điều chỉnh trong lĩnh vực quảng cáo.

Điều chỉnh đối với các hành vi vi phạm những quy định chung:

Gồm các hành vi vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo; vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo; vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo; Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo; Vi phạm các quy định về thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

Điều chỉnh đối với các hành vi vi phạm cụ thể:

Gồm các hành vi vi phạm về quảng cáo trên báo chí, sản phẩm in, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác; hành vi vi phạm về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt.

Như vậy, nhìn chung, có thể thấy rằng, Nghị định 38/2021/NĐ-CP đã bao quát được một phạm vi rộng lớn về đối tượng vi phạm liên quan của cả 4 văn bản pháp luật: Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo và Luật Thư viện. Mặc dù chưa đi vào thực tiễn song các hành vi vi phạm từ điều khoản chung, đến từng hành vi cụ thể đã được khái quát và có những chế tài riêng để áp dụng.

Đồng thời, tùy từng hành vi của mỗi cá nhân sẽ có những biện pháp xử phạt cụ thể và có biện pháp khắc phục phù hợp đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo. Phân định rõ thẩm quyền lập sổ xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo.

Xác định phạm vi áp dụng của đối tượng điều chỉnh tại Nghị định 38/2021/ND-CP xác định bản chất của quan hệ phải điều chỉnh và đối tượng tham gia vào quan hệ xã hội này là tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của 04 chuyên ngành pháp luật. đã đề cập ở trên.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook