Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 (Phần 1)

Căn cứ xác định phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước năm 2023

Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Người lao động đang hưởng trợ cấp tuất một lần cho thân nhân (đồng thời thân nhân của người lao động này cũng thuộc một trong các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất một lần) theo quy định của pháp luật thì được hưởng trợ cấp tuất một lần. trợ cấp tuất một lần nhất định không được nhận hai lần đối với mỗi người lao động và mỗi thân nhân. Vậy chế độ tuất một lần đối với thân nhân của người lao động tham gia BHXH bắt buộc được quy định như thế nào?

1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo đảm

Căn cứ vào Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động (đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) được tính như sau:

a. Đối với những năm trước năm 2014, mức trợ cấp tuất một lần tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tức theo công thức sau:

Mức trợ cấp tuất một lần cho các năm trước năm 2014 = Số năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 x 1,5 x Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, tức xác định như mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Ví dụ: Người lao động A tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 01 năm 1996 đến tháng 01 năm 2013 thì người lao động chết (đóng bảo hiểm xã hội theo phương án tiền lương do người sử dụng lao động quyết định). Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động bằng bình quân chung của các tháng mà người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội. Giả sử lương trung bình hàng tháng là 10.000.000 VND. Mức trợ cấp tuất một lần được tính như sau: 17 x 1,5 x 10.000.000 = 255.000.000 (đồng).

Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

b. Quy định đối với những năm từ năm 2014 trở đi, mức trợ cấp tuất một lần bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tức theo công thức sau:

Mức trợ cấp tuất một lần cho các năm từ năm 2014 trở đi = Số năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi x 2 x Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, tức xác định như mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Ví dụ: Người lao động B tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 01 năm 2018 thì người lao động B chết (đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định).

Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động bằng bình quân chung của các tháng mà người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội. Giả sử lương trung bình hàng tháng là 10.000.000 VND. Mức trợ cấp tuất một lần của các năm kể từ năm 2014 là: 4 x 2 x 10.000.000 = 60.000.000 (đồng)

Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đối với người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ trước năm 2014 đến sau năm 2014

Mức trợ cấp tuất một lần = Mức trợ cấp tuất một lần cho các năm trước năm 2014 + Mức trợ cấp tuất một lần cho các năm từ năm 2014 trở đi

Trong đó:

– Mức trợ cấp tuất một lần thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, tức xác định như mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

– Mức lương cơ sở làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần được xác định từ tháng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội chết

Ví dụ: Người lao động B trong trường hợp trên, có mức trợ cấp tuất một lần cho các năm trước năm 2014 là: 14 x 1,5 x 10.000.000 = 210.000.000 (Đồng)

Suy ra, mức trợ cấp tuất một lần = 210.000.000 + 60.000.000 = 270.000.000 (Đồng)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook