Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện năm 2023 (Phần 2)

Các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện

Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện
Căn cứ vào Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, việc tính mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được xác định như sau:

2. Đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu

Căn cứ vào Điểm c Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, đối với thân nhân của người lao động đang hưởng lương hưu thì mức trợ cấp cố định được tính theo công thức như cách tính trợ cấp tuất đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đặc biệt:

2.1. Nếu người hưởng lương hưu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu

Trong trường hợp người đang hưởng lương hưu chết trong 02 tháng đầu nghỉ hưu, ta có công thức tính mức hưởng trợ cấp tuất một lần như sau:

Mức trợ cấp tuất một lần = 48 x Tháng lương hưu đang hưởng

Trong đó:

– Tháng lương hưu đang hưởng được xác định là lương hưu tại thời điểm người hưởng lương hưu chết

– Mức trợ cấp tuất một lần nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng

Ví dụ: Người lao động A được hưởng lương hưu vào tháng thứ 2 sau khi nghỉ hưu với mức lương hưu là 8.000.000 đồng khi chết. Thân nhân đủ điều kiện của NLĐ A được hưởng trợ cấp tuất theo mức thống nhất như sau:

Trợ cấp tuất độc thân = 48 x 8.000.000 = 384.000.000 (đồng)

Trong đó 384.000.000 > 24.000.000

Như vậy, mức trợ cấp tuất độc thân mà thân nhân của NLĐ A được hưởng là 384.000.000 (đồng).

2.2. Nếu người hưởng lương hưu chết vào những tháng sau đó (sau 02 tháng đầu hưởng lương hưu)

Trong trường hợp người đang hưởng lương hưu chết sau 02 tháng đâu hưởng lương hưu thì trợ cấp tuất một lần được tính theo công thức sau:

Mức trợ cấp tuất một lần = (48 x Tháng lương hưu đang hưởng) – [(Số tháng nghỉ hưu của người lao động – 2) x (0,5 x Tháng lương hưu đang hưởng )]

Trong đó:

– Tháng lương hưu bạn nhận được được xác định là số tiền lương hưu tại thời điểm người hưởng lương hưu chết

– Mức trợ cấp tuất cố định bằng 03 tháng lương hưu hiện đang hưởng.

– Mức lương cơ sở làm căn cứ tính trợ cấp tuất cố định được xác định từ tháng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội chết.

Ví dụ: Người lao động B chết vào tháng thứ 5 sau khi nghỉ hưu với mức lương hưu lúc đó là 10.000.000 đồng. Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần như sau: (48 x 10.000.000) – (5 – 2) x (0,5 x 10.000.000) = 465.000.000 (đồng)

Trong đó 465.000.000 > 30.000.000 (đồng)

Như vậy, mức trợ cấp một lần mà thân nhân của nhân viên B được hưởng là 465.000.000 đồng.

Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện

3. Đối với thân nhân người lao động đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

3.1. Người lao động chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Theo Điểm c Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, đối với trường hợp này, trợ cấp tuất một lần được giải quyết như đối với người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện

3.2. Quy định người lao động đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Trong trường hợp người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mức trợ cấp tuất một lần bằng 03 tháng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà người lao động đang hưởng. Tức theo công thức sau:

Mức trợ cấp tuất một lần = 3 x Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại tháng người lao động chết

Ví dụ: Người lao động C đang nghỉ việc được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 1.000.000 đồng trong tháng Người lao động C chết. Thân nhân đủ điều kiện của nhân viên C được hưởng trợ cấp tuất theo mức thống nhất như sau:

Trợ cấp tuất độc thân = 3 x 1.000.000 = 3.000.000 (đồng)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook