Quy định về mức trợ cấp tuất hằng tháng cho thân nhân của người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện năm 2023

Các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quy định về mức trợ cấp tuất hằng tháng cho thân nhân của người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện

Quy định về mức trợ cấp tuất hằng tháng cho thân nhân của người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện
Căn cứ vào Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, Mức trợ cấp tuất hàng tháng cho người phụ thuộc của người lao động có khả năng đóng cả bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở trợ cấp tuất hàng tháng của người lao động. Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. như sau:

1. Mức trợ cấp tuất hắng tháng trong trường hợp thông thường (thân nhân người lao động có người trực tiếp nuôi dưỡng)

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 68 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân (thỏa mãn điều kiện về thân nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đã chết) bằng 50% mức lương cơ sở. Theo đó ta có công thức sau:

Trợ cấp tuất hằng tháng = 50% x Mức lương cơ sở

Trong đó:

– Trợ cấp tuất hằng tháng được chi trả cho thân nhân người lao động đã chết mỗi tháng một lần (Hiện nay, mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 Đồng)

– Mức lương cơ sở được xác định từ theo từng tháng người lao động hưởng trợ cấp tuất

– Mức trợ cấp tuất hằng tháng này được xác định theo chủ thể là người thân, không xác định theo chủ thể người lao động đã chết

Ví dụ: Người lao động A đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2010 đến năm 2018 và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 2019. Nếu nhân viên A chết vào tháng 5 năm 2021 và B có người trực tiếp chăm sóc thì anh ta được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (đối với nhân viên và người phụ thuộc) cho thành viên gia đình B. Tại thời điểm công nhân A chết, mức lương cơ sở đến nay là 1.490.000 đồng. Mức trợ cấp tuất hàng tháng của thân nhân B được tính như sau: 50% x 1.490.000 = 745.000 (đồng)

Quy định về mức trợ cấp tuất hằng tháng cho thân nhân của người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện

2. Quy định trường hợp thân nhân người lao động không có người trực tiếp nuôi dưỡng

Thân nhân của người lao động chết được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đều là đối tượng không kiếm sống được hoặc không thể tự nuôi sống bản thân do thu nhập thấp, sức khỏe kém. Người này cần người trực tiếp chăm sóc họ (con cái, cha, mẹ, người thân, v.v.).

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, những cá nhân này không có người chăm sóc, tức là do nhân viên đã chết, người thân đủ điều kiện của họ có thể phải tự chi trả mọi chi phí sinh hoạt và tự thực hiện các hoạt động chăm sóc cá nhân của mình mặc dù thiếu năng lực. Đây là yếu tố giúp có thể tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân đủ điều kiện của người lao động.

Quy định về mức trợ cấp tuất hằng tháng cho thân nhân của người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện

Mức hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trong trường hợp này được tính theo công thức như sau:

Mức trợ cấp tuất hằng tháng = 70% x Mức lương cơ sở

Trong đó:

– Trợ cấp tuất hằng tháng được chi trả cho thân nhân người lao động đã chết mỗi tháng một lần (Hiện nay, mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 Đồng)

– Mức lương cơ sở được xác định từ theo từng tháng người lao động hưởng trợ cấp tuất

– Mức trợ cấp tuất hằng tháng này được xác định theo chủ thể là người thân, không xác định theo chủ thể người lao động đã chết

Ví dụ 1:

Người lao động B tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 10 năm và bảo hiểm xã hội tự nguyện 4 năm. Tháng 3/2021, nhân viên B bị tai nạn lao động tử vong (mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng). Nhân viên B chỉ có một người cha, mẹ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng là mẹ ruột. Tuy nhiên, đối tượng này không có thu nhập, không có người chăm sóc, đã ngoài 80 tuổi và không còn khả năng lao động. Như vậy, mức trợ cấp tuất hàng tháng mà mẹ của nhân viên B được nhận là:

Trợ cấp tuất hàng tháng = 70% x 1.490.000 = 1.043.000 (đồng)

Như vậy, mỗi tháng mẹ của nhân viên B được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng là 1.043.000

Ví dụ 2: Người lao động C tham gia bắt buộc 11 năm, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 05 năm. Tháng 04/2021 người lao động B bị tai nạn lao động và chết (mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 Đồng). Người lao động C có 02 người thân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng là em trai và con dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, con dưới 18 tuổi có người chăm sóc, nuôi dưỡng, nhưng em trai của người lao động C mắc bệnh tâm thần thì không có người chăm sóc, nuôi dưỡng sau khi người lao động C chết. Suy ra:

Mức trợ cấp tuất hằng tháng của con dưới 18 tuổi  = 50% x 1.490.000 = 745.000 (Đồng)

Mức trợ cấp tuất hằng tháng của em trai người lao động C = 70% x 1.490.000 = 1.043.000 (Đồng)

Vậy, mỗi tháng, con chưa đủ 18 tuổi của người lao động C được hưởng trợ cấp tuất là 745.000 Đồng; em trai của người lao động C mỗi tháng được hưởng trợ cấp tuất là 1.043.000 Đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức trợ cấp tuất hằng tháng cho thân nhân của người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook