Quy định về mức trợ cấp một lần đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023

Thủ tục xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính

Quy định về mức trợ cấp một lần đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quy định về mức trợ cấp một lần đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
1. Trường hợp được hưởng trợ cấp một lần

Người lao động muốn hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì trước hết phải có đủ điều kiện để hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ngoài các điều kiện trên, theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được trợ cấp trợ cấp một lần.

Quy định về mức trợ cấp một lần đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2. Mức trợ cấp một lần

2.1. Mức trợ cấp dựa trên mức suy giảm khả năng lao động

Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 48 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, với mức duy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. Theo đó, ta có công thức tính mức trợ cấp dựa trên mức suy giảm khả năng lao động như sau:

Mức trợ cấp dựa trên mức suy giảm khả năng lao động = (Mức lương cơ sở x 5) + [Số phần trăm chênh lệch giữa mức suy giảm khả năng lao động của người lao động và 5% x (mức lương cơ sở  x 0,5)]

Hiện nay, theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ, mức lương cơ sở là 1.490.000 Đồng.

Suy ra, với mức suy giảm khả năng lao động là 5%, người lao động được hưởng:

1.490.000 x 5 = 7.450.000 (Đồng)

Giả sử nếu người lao động được kết luận suy giảm khả năng lao động ở mức 10% thì mức hưởng trợ cấp một lần dựa trên mức suy giảm khả năng lao động là:

7.450.000 + (10 – 5) x (1.490.000 x 0,5) = 11.175.000 (Đồng)

Quy định về mức trợ cấp một lần đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2.2. Quy định mức trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đây là khoản trợ cấp tách biệt với khoản trợ cấp theo mức độ suy giảm khả năng lao động. Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đủ điều kiện tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng được hưởng chế độ bảo hiểm này. Theo điểm b khoản 2 Điều 48 Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015:

Đối với người lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 01 năm trở xuống: Mức trợ cấp bằng 0,5 lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đối với người lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên 01 năm:

– Mức hưởng trợ cấp cho 01 năm đầu đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Mức trợ cấp bằng 0,5 lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Mức hưởng trợ cấp cho các năm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau: Cứ mỗi năm được hưởng thêm 0,3 mức lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Như vậy, ta có công thức tính mức trợ cấp theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

Mức trợ cấp theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = (Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp x 0,5) + [(Số năm người lao động tham gia đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp – 1) x (Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp x 0,3)]

Trong đó:

Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là:

– Tiền lương tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động (trước tháng nhận được kết luận giám định suy giảm khả năng lao động của người lao động)

– Tháng tiền lương cuối cùng đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người làm việc mà bị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp nghỉ hưu hoặc nghỉ hưu bị bệnh nghề nghiệp bệnh tật.

– Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động trong tháng đầu tiên đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong tháng đầu tiên trở lại làm việc đóng bảo hiểm. Sau thời gian gián đoạn đóng do chấm dứt hợp đồng lao động thì tiền lương bằng tiền lương đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng này.

Ví dụ: Người lao động A tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 03 năm, lương tháng đóng bảo hiểm trước tháng bị tai nạn lao động là 10.000.000. Suy ra mức trợ cấp theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là: (10.000.000 x 0,5) + (5 – 1) x (10.000.000 x 0,3) = 17.000.000 (Đồng)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức trợ cấp một lần đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook