Quy định về mức, phương thức đóng BHXH của NSDLĐ là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư – diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, khoán năm 2023

Các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quy định về mức, phương thức đóng BHXH của NSDLĐ là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư – diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, khoán

Quy định về mức, phương thức đóng BHXH của NSDLĐ là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư – diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, khoán

1. Mức đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện như sau:

1.1. Đóng vào Quỹ đau ốm và thai sản

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức đóng của người sử dụng lao động vào quỹ ốm đau và thai sản là 3% quỹ lương và làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nói cách khác, ta có công thức sau:

Tỷ lệ đóng Quỹ Y tế và Thai sản = 3% x Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động

Trong đó, quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bao gồm tiền lương theo việc làm, chức danh của người lao động, phụ cấp lương và các khoản phụ cấp bổ sung của người lao động.

Quy định về mức, phương thức đóng BHXH của NSDLĐ là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư – diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, khoán

1.2. Đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đối với người sử dụng lao động thông thường

Mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = 0,5 % x Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

– Công thức này áp dụng cả với cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước)

– Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bao gồm tiền lương theo công việc, chức danh của người lao động, phụ cấp lương và các khoản bổ sung của người lao động.

Đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp được đóng bảo hiểm xã hội đóng thấp hơn mức thông thường (khi đã thỏa mãn đầy đủ các điều kiện cần thiết)

Mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = 0,3% x Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Đối với người sử dụng lao động của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân

Mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = 0,5 % x Mức lương cơ sở

Chú ý: Mức lương cơ sở trong năm 2021 là 1.490.000 (Đồng)

Thay đổi mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2022

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ, Điều 2 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ:

– Người sử dụng lao động được đóng mức 0% vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ trường hợp người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước)

– Áp dụng mức 0% từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2022

Quy định về mức, phương thức đóng BHXH của NSDLĐ là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư – diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, khoán

1.3. Quy định đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất

Đối với người sử dụng lao động, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, giám đốc điều hành, công chức, viên chức khu vực công, công nhân quốc phòng, công an, người làm các công việc khác trong các tổ chức tiền điện tử; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật Công an nhân dân, người làm công tác mã hóa có trả lương như quân đội, lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã làm công ăn lương

Tỷ lệ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất = 14% x Quỹ lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Đối với người sử dụng lao động là sĩ quan, chuyên gia quân sự; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật thuộc lực lượng Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như bộ đội

Tỷ lệ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất = 22% x Quỹ lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

so với Dành cho những người làm việc bán thời gian tại các thành phố, quận, xã

Tỷ lệ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất = 13% x Mức lương cơ sở tháng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

2. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, trong trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán, thì phương thức đóng bảo hiểm xã hội người sử dụng lao động có thể áp dụng là:

– Đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng

– Đóng bảo hiểm xã hội 03 tháng một lần

– Đóng bảo hiểm xã hội 06 tháng một lần

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức, phương thức đóng BHXH của NSDLĐ là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư – diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook