Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo năm 2023

Quy định về xác minh điều kiện thi hành án dân sự năm 2023

Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Từ ngày 1/6/2021, Nghị định 38/2021/ND-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo sẽ chính thức có hiệu lực, gồm 5 chương, 74 chương. Điều, quy định chi tiết về vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục, thẩm quyền đăng ký, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo. Điểm nổi bật của nghị định là việc tăng mức phạt vi phạm.

Nội dung:

Điều 5, Nghị định 38/2021/NĐ-CP Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức như sau:

  1. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức.
  2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điểm c khoản 4, điểm a khoản 5 và khoản 6 Điều 6; các điểm c, đ, e và g khoản 4 Điều 8; các khoản 1, 2 và 3 Điều 9; Điều 10; điểm a khoản 2, các khoản 3, 5 và 6, các điểm a, b, c và d khoản 7 Điều 14; các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 21; các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 23; khoản 1 Điều 24; các Điều 30, 38, 39 và 40 Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức.
  3. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
  4. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh có thẩm quyền xử phạt quy định tại Chương IV Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân.

Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

1. Quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức.

a) Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa là 50.000.000 VNĐ đối với cá nhân và 100.000.000 VNĐ đối với tổ chức.

b) Mức phạt tiền tối đa vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức. Nghị định 158/2013/ND-CP Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là 50.000.000 đồng, trong lĩnh vực quảng cáo là 100.000.000 đồng.

Quyền xử phạt của tổ chức gấp đôi quyền của cá nhân. Như vậy, về cơ bản, Nghị định 38/2021/ND-CP tiếp tục kế thừa các quy định của Nghị định 158/2013/ND-CP, đảm bảo nguyên tắc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức cùng một hành vi vi phạm, phù hợp với các quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính. Điều 24, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Theo đó:

Mức phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức.

Mức phạt tiền và mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với cá nhân được quy định như sau:

c) Phạt đến 50.000.000 đồng: văn hóa; thể thao; du lịch;

d) Phạt đến 100.000.000 đồng: khám bệnh, chữa bệnh; Mỹ phẩm; dược phẩm, thiết bị y tế; giống; phân bón; quảng cáo.

Ngày nay, các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi và thường xuyên hơn nên cần có chế tài đủ mạnh để hạn chế những trường hợp nghiêm trọng. Về cơ bản không có sự thay đổi so với các nghị định trước đây và cho thấy mức phạt tiền trong từng lĩnh vực của nghị định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và cấu thành các chế tài hành chính đủ nặng để hạn chế hành vi của cá nhân, tổ chức.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook