Quy định về mức lương hưu hằng tháng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023 (Phần 1)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Quy định về mức lương hưu hằng tháng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng nếu đủ điều kiện về tuổi và ngày đóng bảo hiểm xã hội. Vậy mức lương hưu hàng tháng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện như thế nào?

1. Quy định mức lương hưu hằng tháng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu từ 01/01/2016 đến trước ngày 01/01/2018

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức lương hưu hằng tháng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu từ 01/01/2016 đến trước ngày 01/01/2018 là 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa là 75%. Theo đó ta có công thức sau:

Quy định về mức lương hưu hằng tháng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mức lương hưu hằng tháng đối với 15 năm đầu đóng bảo hiểm xã hội = 45% x Bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm

Suy ra:

Mức lương hưu hằng tháng đối với người lao động nam = (45% x Bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm) + [(Số năm người lao động đóng bảo hiểm xã hội – 15) x (2% x Bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm)]

Trong đó:

– Bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội là bình quân thu nhập của toàn bộ tháng mà người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

– Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh trên chỉ số giá tiêu dùng qua từng thời kỳ, và bằng thu nhập hằng tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng. Tức là mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định bình quân thu nhập tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội luôn có sự thay đổi theo sự điều chỉnh của từng năm.

– Số năm người lao động đóng bảo hiểm là số năm từ khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đến khi người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội, không bao gồm thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Lao động nam A hưởng lương hưu vào tháng 5/2016, đã đóng BHXH được 20 năm, mức thu nhập tháng đóng BHXH được xác định là 20.000.000 đồng cho 10 năm đầu và 25.000.000 đồng cho những năm tiếp theo . 10 năm. Có nguồn gốc từ:

Mức bình quân tháng đóng BHXH = (20.000.000 x 10 + 25.000.000 x 10)/20

= 22.500.000 (đồng)

Trợ cấp hưu trí hàng tháng của nhân viên A

= (45% x 22.500.000) + (20 – 15) x (2% x 22.500.000) = 12.375.000 (đồng)

Mức lương hưu hằng tháng đối với người lao động nữ = (45% x Bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm) + [(Số năm người lao động đóng bảo hiểm xã hội – 15) x (3% x Bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm)]

Quy định về mức lương hưu hằng tháng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong đó:

– Bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội là bình quân thu nhập của toàn bộ tháng mà người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

– Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh trên chỉ số giá tiêu dùng qua từng thời kỳ, và bằng thu nhập hằng tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

– Số năm người lao động đóng bảo hiểm là số năm từ khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đến khi người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội, không bao gồm thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm xã hội. Tức là mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định bình quân thu nhập tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội luôn có sự thay đổi theo sự điều chỉnh của từng năm.

Quy định về mức lương hưu hằng tháng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ví dụ:

Người lao động B hưởng lương hưu từ tháng 10/2016 và đã đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm. Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động B được xác định là 20.000.000 đồng cho 10 năm đầu và 25.000.000 đồng cho 10 năm tiếp theo. Có nguồn gốc từ:

Mức bình quân tháng đóng BHXH = (20.000.000 x 10 + 25.000.000 x 10)/20

= 22.500.000 (đồng)

Lương hưu hàng tháng của người lao động

= (45% x 22.500.000) + (20 – 15) x (3% x 22.500.000) = 13.500.000 (đồng)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức lương hưu hằng tháng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook