Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối với người lao động giám định suy giảm khả năng lao động lần đầu năm 2023

Thời hạn tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối với người lao động giám định suy giảm khả năng lao động lần đầu

Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối với người lao động giám định suy giảm khả năng lao động lần đầu
1. Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động

Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 49 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015:

– Đối với người lao động suy giảm khả năng lao động 31% thì được hưởng mức trợ cấp bằng 30% mức lương cơ sở

– Sau 31%, cứ tăng lên 1% thì người lao động được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở

Như vậy, ta có công thức tính mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động = (Mức lương cơ sở x 30%) + [(Mức suy giảm khả năng lao động của người lao động – 31) x (Mức lương cơ sở x 2%)]

Hiện nay, theo Điều 3 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ, mức lương cơ sở là 1.490.000 Đồng. Suy ra, nếu người lao động suy giảm khả năng lao động 31% thì mức hưởng trợ cấp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động là: 30% x 1.490.000 = 447.000 (Đồng)

Mức hưởng trợ cấp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động cho 1% suy giảm khả năng lao động tăng sau 31% là: 2% x 1.490.000 = 29.800 (Đồng)

Giả sử người lao động A bị suy giảm khả năng lao động ở mức 40% thì mức hưởng trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động là:

447.000 + [(40 – 31) x 29.800] = 715.000 (Đồng)

Như vậy cứ mỗi tháng người lao động A nhận được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động là 715.000 (Đồng)

Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối với người lao động giám định suy giảm khả năng lao động lần đầu

2. Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 49 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, người lao động ngoài hưởng trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động thì còn được hưởng mức trợ cấp theo số năm tham gia đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

– Nếu chưa đủ 01 năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì được hưởng mức bồi thường bằng 0,5% mức tiền lương đã đóng vào Quỹ của tháng liền kề trước tháng đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. tai nạn lao động hoặc được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp. (Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động trong tháng đầu tiên đóng Quỹ hoặc bị gián đoạn thời gian rồi tiếp tục làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính chế độ bảo hiểm này là tiền lương của tháng đó).

– Ngoài 01 năm, người lao động đóng thêm 01 năm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì được trợ cấp thêm bằng 0,3% mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Suy ra ta có công thức:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = (Tiền lương đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng trước liền kề hoặc của chính tháng đó x 0,5%) + [(Số năm người lao động đóng vào Quỹ – 01) x (Tiền lương đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng trước liền kề x 0,3%)]

Trong đó:

Tiền lương đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là phần tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) của người lao động, không phải tiền lương thực tế mà người lao động nhận được mà là tiền lương trước khi tính thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là đủ 12 tháng, nếu chưa đủ 12 thì chưa đủ 01 năm

Ví dụ: Người lao động A bắt đầu đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vào tháng 01/2019, với mức lương đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 10.000.000 Đồng, đến tháng 08/2021 người lao động bị tai nạn lao động. Suy ra:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động A = (10.000.000 x 0,5%) + [(02 – 01) x (10.000.000 x 0,2%)] = 70.000 (Đồng)

Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối với người lao động giám định suy giảm khả năng lao động lần đầu

3. Quy định về tổng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng

Tổng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng = Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động + Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo như ví dụ trên:

Người lao động A được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng như sau:

Tổng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng

= 715.000 + 70.000 = 785.000 (Đồng)

Như vậy, mỗi tháng người lao động được hưởng trợ cấp lao động, bệnh nghề nghiệp là 785.000 Đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối với người lao động giám định suy giảm khả năng lao động lần đầu

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook