Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát năm 2023 (Phần 3)

Căn cứ xác định phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước năm 2023

Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát (Phần 3)

Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát (Phần 3)
3. Đối với người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ ngày 01/01/2007 trở đi

3.1. Điều kiện hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh

hề nghiệp hằng tháng từ 01/01/2007 được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi giám định lại nếu thỏa mãn điều kiện:

– Mức suy giảm khả năng lao động có sự thay đổi (không phụ thuộc lên hay xuống)

– Người lao động có tham gia giám định lại mức suy giảm khả năng lao động và có kết luận từ Hội đồng giám định Y khoa.

Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát (Phần 3)

3.2. Quy định Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mức trợ cấp cho người lao động trong trường hợp này bao gồm: Mức trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động và mức trợ cấp theo số tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động

Mức hưởng trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động được tính theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tức với công thức sau:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động = (Mức lương cơ sở x 30%) + [(Mức suy giảm khả năng lao động của người lao động – 31) x (Mức lương cơ sở x 2%)]

Trong đó:

– Mức suy giảm khả năng lao động ở đây là mức suy giảm khả năng lao động mới được kết luận bởi Hội đồng giám định Y khoa

– Mức lương cơ sở ở đây là mức lương cơ sở tại thời điểm Hội đồng giám định Y khoa có kết luận về mức suy giảm khả năng lao động mới.

Ví dụ: Người lao động A tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2018. Tháng 10/2019, người lao động bị tai nạn lao động và được kết luận suy giảm khả năng lao động 31%, tháng 11/2020 người lao động đi khám lại và bị suy giảm khả năng lao động 35%. Mức lương cơ sở khi người lao động có kết luận suy giảm khả năng lao động là 1.490.000 (đồng). Như vậy, mức bồi thường theo mức suy giảm khả năng lao động của người lao động sau khi giám định lại là:

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động = (1.490.000 x 30%) + [(35 – 31) x (1.490.000 x 2%)] = 566.000 (Đồng)

Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát (Phần 3)

Mức hưởng trợ cấp theo số năm đóng bảo hiểm xã hội

Mức hưởng trợ cấp theo được số năm đóng bảo hiểm xã hội tính theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tức với công thức sau:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo số năm đóng bảo hiểm xã hội = (Tiền lương đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng trước liền kề x 0,5%) + [(Số năm người lao động đóng vào Quỹ – 01) x (Tiền lương đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng trước liền kề x 0,3%)]

Mức hưởng theo số năm tham gia bảo hiểm xã hội trong trường hợp này là mức hưởng hiện hưởng. Đó là, với công thức trên:

– Tiền lương đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng trước là tiền lương của tháng liền kề trước khi phát hiện bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. – Số năm người lao động đóng Quỹ là số năm người lao động đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tính đến thời điểm người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ví dụ: Trường hợp người lao động A trong ví dụ trên có tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tháng 9/2019 là 20.000.000 đồng. Căn cứ từ:

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội = (20.000.000 x 0,5%) + 1 x (20.000.000 x 0,3%) = 160.000 (đồng). Đề nghị xem xét lại, mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo số năm đóng BHXH vẫn là 160.000 đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát (Phần 3)

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook