Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát năm 2023 (Phần 1)

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát (Phần 1)

Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát (Phần 1)
1. Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2007

1.1. Mức hưởng trợ cấp một lần

Điều kiện hưởng trợ cấp một lần

Tương tự với các trường hợp khác, theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Người lao động thuộc các trường hợp tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà suy giảm khả năng lao động xác định dưới 31% thì được hưởng tiền bồi thường một lần.

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước ngày 01/01/2007 được hưởng mức trợ cấp tai nạn lao động một lần như sau:

Mức suy giảm khả năng lao động trước khi giám định lại Mức suy giảm khả năng lao động sau khi giám định lại Mức trợ cấp một lần
Từ 5% đến 10% Từ 10% trở xuống Không hưởng khoản trợ cấp mới
Từ 11% đến 20% 4 tháng lương cơ sở
Từ 21% đến 30% 8 tháng lương cơ sở
Từ 11% đến 20% Từ 20% trở xuống Không hưởng khoản trợ cấp mới
Từ 21% đến 30% 4 tháng lương cơ sở
Từ 21% đến 30% Từ 30% trở xuống Không hưởng khoản trợ cấp mới

Trong đó:

– Mức lương tháng cơ sở (lương cơ sở hàng tháng) đây là mức lương cơ sở tháng tại thời điểm có kết luận giám định lại mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

– Người lao động không được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp kịp thời để đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ví dụ: Người lao động A tham gia bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp từ tháng 8/2006 đến tháng 5/2017, người lao động A được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp và xác định mức suy giảm khả năng lao động là 10%.

Lần thứ 2 người lao động đi giám định lại là vào tháng 8/2020 và mức suy giảm khả năng lao động là 12%. Mức lương cơ sở tại thời điểm có kết quả giám định mức suy giảm khả năng lao động là 1.490.000 đồng. Như vậy mức trợ cấp độc thân cho nhân viên A là: 4 x 1.490.000 = 5.960.000 (đồng).

Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát (Phần 1)

1.2. Mức hưởng trợ cấp hằng tháng

Điều kiện hưởng trợ cấp hằng tháng

Căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghiệp khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và được giám định suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo Điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là:

Mức suy giảm khả năng lao động Mức trợ cấp hàng tháng
Nhóm 1: Từ 31% đến 40% 0,4 tháng lương cơ sở
Nhóm 2: Từ 41% đến 50% 0,6 tháng lương cơ sở
Nhóm 3: Từ 51% đến 60% 0,8 tháng lương cơ sở
Nhóm 4: Từ 61% đến 70% 1,0 tháng lương cơ sở
Nhóm 5: Từ 71% đến 80% 1,2 tháng lương cơ sở
Nhóm 6: Từ 81% đến 90% 1,4 tháng lương cơ sở
Nhóm 7: Từ 91% đến 100% 1,6 tháng lương cơ sở

Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát (Phần 1)

Trong đó:

– Lương tháng cơ sở (tháng lương cơ sở) ở đây là tháng lương cơ sở tại thời điểm có kết luận giám định lại mức suy giảm khả năng lao động bởi Hội đồng giám định y khoa. – Người lao động không được hưởng trợ cấp hàng tháng tùy theo thời gian đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ví dụ: Người lao động B tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 8/2006 đến tháng 5/2017, người lao động A được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp và được xác định mức suy giảm khả năng lao động là 35%. Lần thứ 2 người lao động đi giám định lại là vào tháng 8/2020 và mức suy giảm khả năng lao động là 42%.

Mức lương cơ sở tại thời điểm có kết quả giám định mức suy giảm khả năng lao động là 1.490.000 đồng. Như vậy, mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng của người lao động là: 0,6 x 1.490.000 = 894.000 (đồng)

Như vậy, mỗi tháng người lao động được trợ cấp bằng 894.000 (đồng).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát (Phần 1)

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook