Quy định về mức hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp thực hiện biện pháp tránh thai năm 2023

Có được trả lại tiền tạm ứng án phí khi rút đơn khởi kiện vụ án dân sự không?

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp thực hiện biện pháp tránh thai

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp thực hiện biện pháp tránh thai

1. Các biện pháp tránh thai được coi là căn cứ hưởng chế độ khi thực hiện việc tránh thai

Căn cứ vào Điều 37 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động là thực hiện 02 biện pháp sau thì được coi là biện pháp tránh thai:

– Đặt vòng tránh thai (Đối với người lao động nữ)

– Thực hiện biện pháp triệt sản (Đối với người lao động nam, người lao động nữ)

Các biện pháp tránh thai khác không được coi là căn cứ hưởng chế độ khi thực hiện biện pháp tránh thai.

2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản cho người thực hiện biện pháp tránh thai

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động muốn được hưởng chế độ sau khi thực hiện biện pháp tránh thai phải thỏa mãn điều kiện:

– Đóng bảo hiểm xã hội: Đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trước khi nghỉ việc để thực hiện các biện pháp tránh thai; Chưa đóng BHXH đủ 06 tháng thì thời gian đóng BHXH phải đủ 01 tháng trở lên

– Người lao động đã thực hiện các biện pháp tránh thai (đặt vòng tránh thai; triệt sản) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện các hoạt động y tế này và được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chấp thuận.

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp thực hiện biện pháp tránh thai

3.Mức hưởng chế độ thai sản trong trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai

3.1. Tính mức hưởng chế độ thai sản theo tháng khi thực hiện các biện pháp tránh thai

  1. Trường hợp người lao động nữ đóng đủ 06 tháng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức hưởng chế độ theo tháng (mỗi tháng) là 100% bình quân tiền đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi người lao động nghỉ việc hưởng chế độ cho người thực hiện biện pháp tránh thai. Suy ra ta có công thức sau:

Mức hưởng chế độ khi thực hiện biện pháp tránh thai (theo đơn vị tháng) = (Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 06 trước khi nghỉ + Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 05 trước khi nghỉ +…+ Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 01 trước khi nghỉ)/6

Trong đó:

– Lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động là lương theo công việc, chức danh, ngạch, chức vụ của người lao động, không phải là tiền lương thực tế người lao động nhận được hay tiền lương người lao động dùng để đóng thuế thu nhập cá nhân, mà là tiền lương của người lao động dùng để đóng bảo hiểm xã hội

– Mức hưởng chế độ khi thực hiện biện pháp tránh thai ở đây là mức hưởng chế độ theo tháng chẵn (30 ngày)

Ví dụ: Người lao động A đang nghỉ việc hưởng chế độ khi đặt vòng tránh thai trong tháng 4/2021 (10/4). A tham gia BHXH bắt buộc được 3 năm, tháng 10/2020 đến tháng 11/2020 A có mức tiền lương đóng BHXH là 8.000.000 đồng; tháng 12 năm 2020, tháng 1 năm 2021; Tháng 02/2021, tháng 3/2021 A có mức lương đóng BHXH là 11.000.000 đồng. Suy ra:

Mức hưởng chế độ khi tránh thai (theo đơn vị tháng) của A = (8.000.000 x 2 + 11.000.000 x 4) / 6 = 10.000.000 (Đồng)

  1. Trường hợp người lao động nữ không tham gia bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Trường hợp này người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc để thực hiện biện pháp tránh thai nhưng không đóng đủ 06 tháng.

Theo Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người thực hiện các biện pháp tránh thai mà chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trước khi nghỉ thì vẫn được hưởng chế độ khi thực hiện biện pháp tránh thai nhưng mức hưởng bằng bình quân lương đóng bảo hiểm của các tháng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tức theo công thức sau:

Mức hưởng chế độ khi thực hiện biện pháp tránh thai (theo đơn vị tháng) = Tổng lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động /số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Ví dụ: Nhân viên B tham gia BHXH tháng 3/2021, tháng 4/2021 (04/04) nhân viên nghỉ việc để thực hiện triệt sản. Tiền lương đóng BHXH tháng 3/2021 là 12.000.000 (đồng). Có nguồn gốc từ:

Mức hưởng khi khám thai (tính theo đơn vị tháng) B = (12.000.000)/1 = 12.000.000 (đồng)

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp thực hiện biện pháp tránh thai

3.2. Tính mức hưởng chế độ thai sản đối với người thực hiện biện pháp tránh thai theo ngày

Trên thực tế, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai (dựa trên Khoản 1 Điều 37 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014):

– 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai

– 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản

Theo Điểm c Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014mức hưởng khi thực hiện các biện pháp tránh thai trong một đơn vị ngày bằng mức hưởng khi thực hiện các biện pháp tránh thai trong một đơn vị tháng chia cho 30 ngày.

Sở dĩ không chia mức hưởng khi thực hiện các biện pháp tránh thai theo tháng thành 24 ngày như chế độ ngừa thai là do ngày nghỉ hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Suy ra công thức tính mức hưởng chế độ khi thực hiện biện pháp tránh thai của người lao động theo đơn vị ngày là:

Mức hưởng chế độ khi thực hiện biện pháp tránh thai theo đơn vị ngày = Mức hưởng chế độ khi thực hiện biện pháp tránh thai theo đơn vị tháng / 30 ngày

Ví dụ:

Người lao động A ở ví dụ trên: Nghỉ hưởng chế độ cho người nghỉ việc đi đặt vòng tránh thai vào tháng 04/2021 (ngày 10/04). A đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 03 năm, tháng 10/2020, 11/2020, A có mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 8.000.000 Đồng; tháng 12/2020, 01/2021; 02/2021, 3/2021 A có mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 11.000.000 Đồng. Mức hưởng chế độ khi tránh thai (theo đơn vị tháng) của A là 10.000.000 Đồng. Suy ra:

Mức hưởng chế độ khi thực hiện biện pháp tránh thai theo đơn vị ngày của A = 10.000.000 /30 = 334.000 (Đồng)

Người lao động B ở ví dụ trên: Người lao động B tham gia bảo hiểm xã hội vào tháng 03/2021, tháng 04/2021 (ngày 04/04) người lao động nghỉ việc để thực hiện triệt sản. Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng 03/2021 là 12.000.000 (Đồng). Mức hưởng chế độ khi khám thai (theo đơn vị tháng) của B là 12.000.000 Đồng. Suy ra:

Mức hưởng chế độ khi thực hiện biện pháp tránh thai theo đơn vị ngày = 12.000.000 /30 = 400.000 (Đồng)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp thực hiện biện pháp tránh thai

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook