Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi năm 2023 (Phần 1)

Có được trả lại tiền tạm ứng án phí khi rút đơn khởi kiện vụ án dân sự không?

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi
Nếu người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi, người lao động nữ có quyền nghỉ chăm  con cho đến khi con nuôi được sáu tháng tuổi, nhưng người lao động cũng có quyền hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi. tiền nuôi dưỡng con  dưới 6 tháng tuổi và một số quyền lợi khác.

Vậy mức hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi là bao nhiêu? Những lợi ích này là gì? Sau đây, chúng tôi  trình bày cách tính mức hưởng chế độ trợ cấp sinh đẻ cho người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

1. Cách tính mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

1.1. Mức hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi của người lao động trong một tháng

Theo theo Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 giống với trường hợp người lao động nghỉ thai sản khi sinh con, mức hưởng chế độ thai sản cho người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi trong 01 tháng, là 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Do đó, ta có công thức tính mức hưởng chế độ thai sản trong 01 tháng của người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi như sau:

Mức hưởng chế độ thai sản 01 tháng = (Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 6 trước khi nghỉ chăm sóc con nuôi dưới 06 tháng tuổi+ Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 5 trước khi nghỉ chăm sóc con nuôi dưới 06 tháng tuổi +…+ Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 1 trước khi nghỉ chăm sóc con nuôi dưới 06 tháng tuổi)/6

Trong đó:

– Mức lương đóng bảo hiểm xã hội không bao gồm cả mức lương đã trừ thuế thu nhập cá nhân (do lương đóng bảo hiểm xã hội trước khi đóng thuế).

– Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 1 trước khi nghỉ thai sản, tức là mức lương đóng bảo hiểm xã hội ngay trước tháng sinh của người lao động nữ (nếu người lao động nghỉ hưởng chế độ trước ngày 15 của tháng) hoặc là mức lương đóng bảo hiểm xã hội (nếu người lao động nghỉ hưởng chế độ sau ngày 15 của tháng).

– Do mức hưởng là mức trung bình của 06 tháng, nên có thể nói thời gian tính mức hưởng bảo hiểm xã hội phụ thuộc vào các tháng tròn, trong trường hợp có ngày lẻ tháng thì mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính riêng (không tính chung với các tháng tròn). Nếu thời gian đóng bảo hiểm bị gián đoạn, thì được cộng dồn 06 tháng trước.

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

1.2. Các trường hợp đặc biệt

Trường hợp người lao động nữ đi làm cho đến thời điểm nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc bao gồm cả tháng nhận nuôi con

Ví dụ: Người lao động A chính thức nhận nuôi con vào ngày 20/03/2021 và bắt đầu nghỉ vào ngày 01/04/2021, trong 06 tháng trước đó (tính cả tháng 03), người lao động có mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 6.000.000 Đồng. Suy ra:

Mức hưởng chế độ thai sản 01 tháng của người lao động A là:

(6.000.000 x 6)/6 = 6.000.000 (Đồng)

Vào thời điểm người lao động A nghỉ, con nuôi của người lao động A đã được 02 tháng tuổi, vì vậy, người lao động A chỉ còn 04 tháng để hưởng chế độ thai sản cho người nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi. Như vậy, tổng số tiền hưởng của người lao động A là 6.000.000 x 4 = 24.000.000 (Đồng)

Đối với việc đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian hưởng chế độ thai sản (khi nhận nuôi con nuôi) và mức hưởng của người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người lao động làm việc nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

Trong trường hợp nghỉ ngày lẻ thì mức hưởng của một ngày lẻ bằng mức hưởng bằng mức trợ cấp của một tháng chia cho 30 ngày

Ví dụ: Người lao động nghỉ thai sản từ ngày 25/02/2021 đến ngày 15/09/2021, trong đó có 05 ngày lẻ của tháng 2 và 15 ngày lẻ của tháng 9, suy ra mức hưởng cho mỗi ngày này bằng mức trợ cấp một tháng chia cho 30 ngày.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook