Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ sinh con năm 2023

Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ sinh con

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ sinh con
Lao động nam có vợ sinh con được hưởng một số chế độ thai sản ngoài thời gian nghỉ việc để chăm sóc vợ mới sinh con. Vợ sinh con được hưởng chế độ thai sản bao nhiêu?

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động man có vợ sinh con được hưởng chế độ thai sản như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Suy ra:

1. Trường hợp người lao động đóng đủ 06 tháng tiền bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ thai sản

Lao động nam có vợ sinh con được hưởng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng. Tuy nhiên, lao động nam nói chung không được nghỉ thai sản quá 14 ngày làm việc. Vì vậy, theo Khoản 2 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức hưởng cho từng ngày lẻ không đủ tháng tròn mà người lao động nam được hưởng là mức hưởng chế độ thai sản tháng chia cho 24 ngày. Tức là ta có công thức sau:

Mức hưởng chế độ thai sản tháng = (Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 6 trước khi nghỉ thai sản + Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 5 trước khi nghỉ thai sản +…+ Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 1 trước khi nghỉ thai sản)/6

Mức hưởng chế độ thai sản theo ngày = Mức hưởng chế độ thai sản tháng/24

Trong đó:

– Mức lương đóng bảo hiểm xã hội không bao gồm cả mức lương đã trừ thuế thu nhập cá nhân (do lương đóng bảo hiểm xã hội trước khi đóng thuế).

– Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 1 trước khi nghỉ thai sản, tức là mức lương đóng bảo hiểm xã hội ngay trước tháng sinh của người lao động nữ (nếu người lao động nữ sinh con trước ngày 15 của tháng) hoặc là mức lương đóng bảo hiểm xã hội (nếu người lao động nữ sinh con sau ngày 15 của tháng).

– Do mức hưởng là mức trung bình của 06 tháng, nên có thể nói thời gian tính mức hưởng bảo hiểm xã hội phụ thuộc vào các tháng tròn, trong trường hợp có ngày lẻ tháng thì mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính riêng (không tính chung với các tháng tròn).

Nếu thời gian đóng bảo hiểm bị gián đoạn, thì được cộng dồn 06 tháng trước. Ví dụ: Người lao động đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 02/2021, không đóng tháng 03, 04 và tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tháng 07, 08 trước khi nghỉ thai sản vào tháng 09 thì thời gian 06 tháng ở đây là tháng 07/2021, tháng 08/2021, tháng 02/2021, tháng 01/2021, tháng 12/2020, tháng 11/2020.

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ sinh con

2. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không đủ 06 tháng

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức hưởng chế độ thai sản tháng của người lao động trong trường hợp này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Lao động nam B sẽ bắt buộc đóng BHXH từ tháng 2/2021 và tháng 6/2021 (01/6/2021), đồng thời được nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con. Lương tháng đóng bảo hiểm là 6.000.000 (đồng)

Số tháng để tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là 4 tháng (tháng 2, 3, 4, 5). Vậy mức trợ cấp thai sản hàng tháng cho lao động nam sẽ là: (6.000.000 x 4)/4 = 6.000.000 (đồng)

Trợ cấp thai sản một ngày cho lao động nam: 6.000.000/24 ​​= 250.000 (đồng)

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ sinh con

3. Trường hợp người lao động nghỉ thai sản khi vợ sinh con ngay trong tháng đầu tiên thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trường hợp người lao động nghỉ thai sản khi vợ sinh con ngay trang tháng đầu tiên người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thì mức hưởng chế độ thai sản được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Người lao động sẽ tham gia BHXH từ tháng 2/2021. Đến ngày 20/02/2021, khi nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì người lao động được nghỉ thai sản và tiền lương tháng của người lao động sẽ được lấy làm căn cứ để hưởng chế độ bảo hiểm.

Là tiền lương tháng phải đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở tháng 2. Lương trả theo thưởng tháng 2 là 6 triệu đồng. Tiền phụ cấp ngày cho lao động nam là: 6.000.000/24 ​​= 250.000 (đồng).

4. Trường hợp người lao động nam nghỉ 14 ngày hưởng chế độ thai sản

Trong trường hợp này, theo Khoản 2 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội nhưng thời gian 14 ngày người lao động nam nghỉ vẫn được coi là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ sinh con

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook