Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ mất sau khi sinh con năm 2023 (Phần 2)

Trường hợp cá nhân thuộc hộ nghèo có được miễn án phí không?

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ mất sau khi sinh con

Nhân viên nam cũng có thể sử dụng chế độ thai sản sau khi vợ của họ sinh con. Tuy nhiên, chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con thường khác với chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ chết sau khi sinh.

Vậy chế độ thai sản của lao động nam mất vợ sau khi sinh con sẽ được hưởng như thế nào? Lao động nam có được hưởng chế độ thai sản khi vợ chết khi sinh con không?

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ mất sau khi sinh con

3. Trường hợp chỉ có vợ của người lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản

Căn cứ vào Điểm c Khoản 2 Điều 10 Thông tư số số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngược lại, nếu lao động nam không tham gia bảo hiểm xã hội, người vợ đang sinh con sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng sẽ không đủ điều kiện để được hưởng toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội (6 tháng trong 12 tháng gần nhất).

Nếu người mẹ chết sau khi sinh con thì mức hưởng chế độ thai sản được tính bình quân. Đó là tổng số tiền lương hàng tháng của người mẹ dùng để đóng bảo hiểm xã hội và cùng với thời gian hưởng chế độ thai sản cố định đến khi con đủ 06 tháng tuổi.Tức là:

Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam 01 tháng = Tổng số lương đóng bảo hiểm của người mẹ sinh con/số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Ví dụ: Ông A không tham gia BHXH, chỉ có vợ ông A và bà B tham gia BHXH. Quy định sinh con vì thiếu thời hạn nộp. B sinh và chết. Chế độ thai sản mà chị A được hưởng là:

Mức trợ cấp thai sản A = (6.000.000 x 2)/2 = 6.000.000 (đồng)

Do đó, anh A được nhận mỗi tháng 6.000.000 yên cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ mất sau khi sinh con

4. Trường hợp cả người lao động nam và vợ đều tham gia bảo hiểm xã hội nhưng người vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản

Căn cứ vào Điểm d Khoản 2 Điều 10 Thông tư số số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ không được tính thời gian đóng BHXH (đủ 06 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; hoặc đủ 03 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; hoặc đủ 03 tháng tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

Nếu người lao động nghỉ việc để dưỡng thai và có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền) thì mức hưởng chế độ thai sản được tính trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của công đoàn từ 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của bố và thời gian hưởng chế độ thai sản cố định cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Tức là:

Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam 01 tháng = (Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 6 trước khi nghỉ thai sản của người lao động nam + Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 5 trước khi nghỉ thai sản của người lao động nam +…+ Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 1 trước khi nghỉ thai sản của người nam)/6

Ví dụ: Người lao động C và vợ là D cùng tham gia bảo hiểm xã hội, C đã tham gia bảo hiểm xã hội từ 03 năm trước và đóng bảo hiểm liên tục với mức lương đóng bảo hiểm là 6.000.000 Đồng, D đóng bảo hiểm xã hội được 02 tháng với mức 5.000.000 Đồng. Sau khi sinh con thì D mất. Mức hưởng chế độ thai sản của C là:

Mức hưởng chế độ thai sản của C = (6.000.000 x 6)/6 = 6.000.000 (Đồng)

Vậy người lao động C được hưởng 6.000.000 Đồng mỗi tháng cho đến khi con của C và D đủ 06 tháng tuổi.

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ mất sau khi sinh con

5. Trường hợp chỉ có người lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội (vợ người lao động nam không tham gia bảo hiểm xã hội)

Căn cứ vào Điểm e Khoản 2 Điều 10 Thông tư số số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trường hợp người mẹ sinh con không tham gia BHXH mà chỉ có cha (là lao động nam tham gia BHXH) đang hưởng chế độ thai sản mà mẹ chết sau khi sinh con thì hưởng chế độ thai sản mà lao động nam được hưởng.

Sau khi vợ chết được tính trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của bố cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi). Vậy trong trường hợp này ta có công thức tính chế độ thai sản cho bố nếu mẹ chết sau khi sinh con:

Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam 01 tháng = (Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 6 trước khi nghỉ thai sản của người lao động nam + Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 5 trước khi nghỉ thai sản của người lao động nam +…+ Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 1 trước khi nghỉ thai sản của người nam)/6

Ví dụ: Người lao động nam E có tham gia bảo hiểm xã hội và có đóng bảo hiểm xã hội liên tục trong hơn 02 năm từ 2019 đến 2021, với mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 6.000.000 Đồng, nhưng người vợ của người lao động E không tham gia bảo hiểm xã hội. Ngày 02/02/2021, vợ của người lao động E sinh con nhưng do tình trạng sức khỏe kém nên mất.

Suy ra mức hưởng chế độ thai sản 01 tháng của người lao động E = 6.000.000 (Đồng)

Mỗi tháng người lao động E được hưởng 6.000.000 (Đồng) cho đến khi con của người lao động E và người vợ đã mất đủ 06 tháng tuổi.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ mất sau khi sinh con

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook