Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ mất sau khi sinh con năm 2023 (Phần 3)

Có được trả lại tiền tạm ứng án phí khi rút đơn khởi kiện vụ án dân sự không?

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ mất sau khi sinh con

Nhân viên nam cũng có thể sử dụng chế độ thai sản sau khi vợ của họ sinh con. Tuy nhiên, chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con thường khác với chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ chết sau khi sinh.

Vậy chế độ thai sản của lao động nam mất vợ sau khi sinh con sẽ được hưởng như thế nào? Lao động nam có được hưởng chế độ thai sản khi vợ chết khi sinh con không?

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ mất sau khi sinh con

6. Trường hợp người lao động nam đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng

Căn cứ vào Điểm g Khoản 2 Điều 10 Thông tư số số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, lao động nam trong trường hợp lao động nam và lao động nữ cùng tham gia bảo hiểm xã hội; lao động nam và vợ đều tham gia bảo hiểm xã hội nhưng vợ không được hưởng chế độ thai sản trong thời gian đóng bảo hiểm;

Trường hợp chỉ có lao động nam không tham gia bảo hiểm xã hội và lao động nam đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản khi vợ chết do sinh con được tính trên cơ sở mức bình quân chung. tỷ lệ tiền lương hàng tháng. tháng đã đóng bảo hiểm. Kết quả là, chúng ta có công thức:

Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam 01 tháng = Tổng số lương đóng bảo hiểm của người người lao động nam/số tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nam

Ví dụ: Người lao động B mới tham gia bảo hiểm xã hội 03 tháng (Tính đến tháng 02/2021) với mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 6.000.000 (Đồng), người vợ của người lao động A không tham gia bảo hiểm xã hội. Ngày 20/02/2021, vợ của người lao động A sinh con nhưng do tình trạng sức khỏe kém nên mất.

Mức hưởng chế độ thai sản 01 tháng của người lao động B

= (6.000.000 x3)/6

= 3.000.000 (Đồng).

Người lao động B được hưởng mỗi tháng 3.000.000 (Đồng) cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ mất sau khi sinh con

7. Trường hợp người lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội (khi cả vợ và chồng tham gia bảo hiểm xã hội; khi cả vợ và chồng tham gia bảo hiểm xã hội nhưng người vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản) mà không nghỉ việc hưởng chế độ thai sản sau khi vợ mất do sinh con

Căn cứ vào Điểm đ, Khoản 2 Điều 10 Thông tư số số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong trường hợp này người lao động vẫn được hưởng chế độ thai sản và mức hưởng chế độ thai sản được tính theo cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người mẹ.

Nếu cả vợ và chồng đều tham gia bảo hiểm xã hội và nếu cả vợ và chồng đều tham gia bảo hiểm xã hội nhưng vợ không được hưởng chế độ thai sản thì trợ cấp thai sản của lao động nam được trả cho vợ. Tiền lương cao cấp cho công nhân nam. Tuy nhiên, nếu người lao động nam không nghỉ hưu và tiếp tục làm việc, mức trợ cấp sẽ dựa trên tiền lương cao cấp của người lao động nữ.

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ mất sau khi sinh con

– Đối với trường hợp cả 02 người vợ và chồng đều tham gia bảo hiểm xã hội, mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam là:

Mức hưởng chế độ thai sản 01 tháng = (Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 6 trước khi nghỉ thai sản của người mẹ + Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 5 trước khi nghỉ thai sản của người mẹ +…+ Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 1 trước khi nghỉ thai sản của người mẹ)/6

Ví dụ: Cả Nhân viên D và vợ của Nhân viên D đều đang tham gia Bảo hiểm xã hội. Cả hai đã đóng bảo hiểm liên tục được 3 năm, tiền lương công nhân D đóng bảo hiểm xã hội là 5.000.000 đồng. Tiền lương mà vợ của nhân viên D đã đóng bảo hiểm xã hội là 6.000.000 đồng. Vợ nhân viên qua đời sau khi sinh con. Sau khi vợ chết, anh D vẫn tiếp tục làm việc mà không hề nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Người lao động D được hưởng chế độ thai sản là:

(6.000.000 x 6)/6 = 6.000.000 (đồng)

Người lao động D được nhận mỗi tháng 6.000.000 đồng cho đến khi hết thời hạn hưởng chế độ thai sản hợp pháp của vợ D.

– Đối với trường hợp cả 02 vợ và chồng tham gia bảo hiểm xã hội nhưng người vợ không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội do thời gian đóng bảo hiểm, mức hưởng cho người lao động nam sau khi vợ mất vì sinh con là:

Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam 01 tháng = Tổng số lương đóng bảo hiểm của người mẹ sinh con/số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Ví dụ: Người lao động E và người vợ F đều tham gia bảo hiểm xã hội với mức lương đóng bảo hiểm của E là 5.000.000 Đồng và của F là 6.000.000 Đồng nhưng F không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản do mới tham gia bảo hiểm xã hội 02 tháng. Sau khi sinh con, F mất.

Suy ra mức hưởng chế độ thai sản của E là: (6.000.000 x 2)/2 = 6.000.000 (Đồng)

Người lao động E mỗi tháng hưởng 6.000.000 Đồng cho đến khi con của người lao động đủ 06 tháng tuổi.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ mất sau khi sinh con

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook