Quy định về mức hưởng chế độ khám thai đối với người lao động đi khám thai năm 2023

Luật sư bảo vệ cho người bị hại dưới 18 tuổi trong vụ án hình sự có thể tham gia tố tụng từ giai đoạn nào?

Quy định về mức hưởng chế độ khám thai đối với người lao động đi khám thai

Quy định về mức hưởng chế độ khám thai đối với người lao động đi khám thai

1. Điều kiện hưởng chế độ khám thai của người lao động

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động muốn được hưởng chế độ cho người khám thai phải thỏa mãn điều kiện:

– Là người lao động nữ đang mang thai nhưng chưa đến thời gian nghỉ thai sản

– Đóng bảo hiểm xã hội: Đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trước khi nghỉ khám thai; Nếu chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội phải từ 01 tháng trở lên

Quy định về mức hưởng chế độ khám thai đối với người lao động đi khám thai

2. Mức hưởng chế độ khám thai của người lao động

2.1. Tính mức hưởng theo tháng

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trước khi khám thai: Căn cứ vào Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động được hưởng 100% bình quân mức lương đóng bảo hiểm của 06 tháng trước khi nghỉ khám thai. Tức là:

Mức hưởng chế độ khám thai (theo đơn vị tháng) = (Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 06 trước khi khám thai + Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 05 trước khi khám thai +…+ Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 01 trước khi khám thai)/6

Ví dụ: Nhân viên A đã cung cấp dịch vụ chăm sóc trước và sau khi sinh kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 và đã tham gia bảo hiểm xã hội được hai năm. Tiền lương đóng bảo hiểm tháng 4/2021, tháng 5/2021, tháng 6/2021 là 8.000.000 đồng, tiền lương tháng 7/2021, tháng 8/2021 và tháng 9/2021 là 10.000.000 đồng. Mức trợ cấp thai sản hàng tháng của anh A như sau.

Mức hưởng chế độ khám thai (tháng) = (8.000.000 x 3 + 10.000.000 x 3)/6 = 9.000.000 (đồng)

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng: Theo Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, trường hợp này mức hưởng khám thai của người lao động là 100% bình quân mức lương đóng bảo hiểm xã hội của các tháng tham gia bảo hiểm xã hội, tức là:

Mức hưởng chế độ khám thai (theo đơn vị tháng) = Tổng lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động /số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Ví dụ: Người lao động B mới tham gia BHXH từ tháng 5/2021. Cô B sẽ bắt đầu chăm sóc trước khi sinh vào ngày 10 tháng 5 năm 2021. Tiền lương đóng bảo hiểm tháng 5/2021, tháng 6/2021 là 8.000.000 đồng, tiền lương tháng 7/2021, tháng 8/2021 và tháng 9/2021 là 10.000.000 đồng. Mức trợ cấp thai sản hàng tháng của ông B như sau:

Tiền khám thai (tháng) = (8.000.000 x 2 + 10.000.000 x 3) / 5 = 9.200.000 (đồng)

Quy định về mức hưởng chế độ khám thai đối với người lao động đi khám thai

2.2. Tính mức hưởng theo ngày

Thực tế, theo Điều 32 Khoản 1 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động chỉ được nghỉ vào ban đêm nên hàng tháng phải nghỉ đủ để dưỡng thai lấy. Lên đến năm lần kiểm tra sức khỏe phòng ngừa mỗi ngày.

Nếu vào cơ sở khám, chữa bệnh bà mẹ và trẻ em bên ngoài mà bị ốm đau thì mỗi đợt được nghỉ 2 ngày nên tổng cộng 1 tháng không đủ 10 ngày. Do đó, thời gian nghỉ thai sản của người lao động chỉ được tính bằng ngày chứ không tính bằng tháng, nên theo Khoản 2 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức hưởng chế độ khám thai của người lao động là:

Mức hưởng chế độ khám thai của người lao động theo đơn vị ngày = Mức hưởng chế độ khám thai theo đơn vị tháng / 24 ngày

Nguyên nhân mức hưởng chế độ khám thai của người lao động theo đơn vị ngày bằng mức hưởng chế độ khám theo theo đơn vị tháng chia 24 ngày vì thời gian người lao động hưởng chế độ thai sản không bao gồm ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, và nghỉ hằng tuần, trong khi thời gian nghỉ hằng tuần của người lao động trong 01 tháng tối thiểu là 04 ngày.

Ví dụ:

Nhân viên A trong ví dụ trên: Bắt đầu chăm sóc trước khi sinh vào ngày 10 tháng 5 năm 2021 và đã tham gia An sinh xã hội được hai năm.

Tiền lương tháng 4/2021, tháng 5/2021, tháng 6/2021 là 8.000.000 đồng, tiền lương tháng 7/2021, tháng 8/2021, tháng 9/2021 là 10.000.000 đồng. Mức trợ cấp (mỗi tháng) khám thai cho chị A là 9.000.000 đồng. Như vậy, quyền được khám thai hàng ngày của chị A là:

Trợ cấp thai sản một ngày của công nhân A = 9.000.000/24 ​​= 375.000 (đồng)

Người lao động B trong ví dụ trên: mới tham gia BHXH từ tháng 5/2021. Cô B sẽ bắt đầu chăm sóc trước khi sinh vào ngày 10 tháng 5 năm 2021. Tiền lương đóng bảo hiểm tháng 5/2021, tháng 6/2021 là 8.000.000 đồng, tiền lương tháng 7/2021, tháng 8/2021 và tháng 9/2021 là 10.000.000 đồng. Bà B được hưởng chế độ thai sản (tháng) như sau.

Trợ cấp thai sản hàng ngày cho người lao động B = 9.200.000/24 ​​= 284.000 (đồng)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức hưởng chế độ khám thai đối với người lao động đi khám thai

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook