Quy định về mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư năm 2023

Hình thức, nội dung và thời gian thi viên chức năm 2023

Quy định về mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư

Quy định về mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư
1. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu

1.1. Xác định mức hưởng

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 65 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được xác định như sau:

– Đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014: Mức hưởng cho mỗi năm bằng 1,5 tháng tháng lương hưu đang hưởng

– Đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014: Mức hưởng cho mỗi năm bằng 02 tháng lương hưu

– Mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp trừ đi 0,5 tháng lương hưu

– Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng trợ cấp

Quy định về mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư

Suy ra, mức trợ cấp một lần mà người đang hưởng lương hưu được nhận khi ra định cư ở nước ngoài được tính theo công thức sau:

Mức trợ cấp một lần = [Số năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 x 1,5 x lương hưu theo tháng đang hưởng] + [Số năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi x 2 x lương hưu theo tháng đang hưởng] – [Số tháng đã hưởng lương hưu x 0,5 x lương hưu theo tháng đang hưởng]

Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đưa ra 02 ví dụ minh họa cách tính này.

Ví dụ 41: Bà Th đã về hưu Tháng 1/2017, bà Th xuất ngoại. Thời gian đóng BHXH của bà Th. là 24 năm (trong đó có 2 năm đóng BHXH từ năm 2014); Tính đến thời điểm trước khi ra nước ngoài định cư, bà Th đã hưởng lương hưu được 1 năm, mức lương hưu hiện tại là 4 triệu đồng/tháng. Bà Th làm đơn xin trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần của bà Th được tính như sau:

Phân bổ một lần = (22 x 1,5 + 2 x 2) – 12 x 0,5) x 4 triệu

Bà Th được trợ cấp độc thân là: 124 triệu đồng. Ví dụ 42: Bà Q đã đóng bảo hiểm xã hội được 25 năm, đã hưởng lương hưu được 10 năm, mức lương hưu hiện hưởng là 3,5 triệu đồng/tháng. Tháng 1/2018, bà Q ra nước ngoài định cư và làm thủ tục hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần của bà Q được tính như sau:

Phân bổ một lần = (25 x 1,5) – (120 x 0,5) x 3,5 triệu

Trợ cấp độc thân = 22,5 x 3,5 triệu đồng. Theo cách tính trợ cấp một lần, bà Q được nhận nhiều hơn số tiền tính tại thời điểm đóng BHXH. Do đó, bà Q chỉ được hưởng trợ cấp một lần bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng (10,5 triệu đồng).

1.2. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ

Căn cứ vào Khoản 22 Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì thực hiện như sau:

– Từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm

– 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm

Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Quy định về mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư

2. Quy định mức hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 65 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội được xác định như sau: Bằng 03 tháng trợ cấp đang hưởng.

Tuy nhiên có một số trường hợp đặc biệt:

– Đối với cán bộ xã, phường, thị trấn được hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phru, mức hưởng trợ cấp một lần được tính như đối với người đang hưởng lương hưu.

– Đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp công nhân cao su hằng tháng, trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 , 2000 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp đối với người hết tuổi lao động đến thời điểm thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng (sau đây dự thảo như sau: là Quyết định số 91/2000/QĐ- TTg),

Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp hàng tháng đối với người đủ 15 tuổi đóng chưa đủ 20 năm. công tác hiệu quả đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động (sau đây viết tắt là Quyết định số 613/QĐ-TTg) bằng 03 tháng mức đang hưởng.

Điều 21 Khoản 2 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đưa ra ví dụ minh họa cho cách tính này.

Ví dụ 43: Ông M là người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng với mức hưởng 2 triệu đồng/tháng. Ông M theo các con ra nước ngoài để định cư và có đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần của ông M được tính bằng 03 tháng trợ cấp đang hưởng: 3 x 2 triệu đồng = 6 triệu đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook