Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 (Phần 2)

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi

Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014.

Theo đó ta có công thức sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần = 2 x Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014

Ví dụ:

Người lao động B có nhiều thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian làm việc cho người sử dụng lao động. Do đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tất cả các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Và người lao động B tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2015. Giả sử mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động B là 10.000.000 đồng. do đó:

BHXH một lần = 2 x 10.000.000 = 20.000.000 (đồng)

Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.3. Trường hợp người lao động vừa tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2014 vừa đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi

Trong trường hợp này, vẫn tính mức hưởng bảo hiểm xã hội được xác định dựa trên 02 công thức tính trên.

Đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2015

Ta có công thức sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 = 1,5 x Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi

Ta có công thức sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 = 2 x Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Tổng mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động

Tổng mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động = (1,5 x số năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 + 2 x số năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014) x Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Ví dụ: Người lao động C tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2000 đến năm 2018. Toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động C là theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, tức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng tổng bình quân của toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Giả sử bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động là 10.000.000 Đồng. Suy ra:

Tổng mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động = (1,5 x 14 + 2 x 5) x 10.000.000 = 310.000.000 (Đồng)

Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

2. Quy định trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

– Tháng lẻ từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm (0,5)

– Tháng lẻ từ 07 đến 11 tháng được tính là 01 năm (01)

Trong trường hợp tính đến trước 01/01/2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Thông tư số số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng có ví dụ minh họa cho trường hợp này.

Ví dụ 34: Ông T có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 16 năm 4 tháng (trong đó 10 năm 02 tháng đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2014). Bảo hiểm xã hội một lần của ông T được tính như sau:

– Ông T có 10 năm 02 tháng đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; 02 tháng lẻ sẽ được chuyển sang giai đoạn từ năm 2014. Như vậy, số tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính bảo hiểm xã hội một lần của ông T được tính là 10 năm trước năm 2014 và 6 năm 4 tháng đóng bảo hiểm xã hội giai đoạn từ năm 2014 trở đi (được tính là 6,5 năm).

– Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông T được tính như sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần = (1,5 tháng x 10 năm + 2 tháng x 6,5 năm) x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Như vậy, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông T được tính bằng 28 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook