Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 (Phần 1)

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
1. Xác định hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo năm

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm, cứ mỗi năm được tính như sau:

1.1. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ trước năm 2014

Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014.

Theo đó ta có công thức sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần = 1,5 x Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng trước năm 2014

Ví dụ: Người lao động A có nhiều thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian làm việc cho người sử dụng lao động.

Do đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tất cả các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Và người lao động A tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2000 đến năm 2013 thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các năm trước năm 2014 là 10.000.000 đồng.

Do đó:

Mức hưởng BHXH một lần của A = 1,5 x 10.000.000 = 15.000.000 (đồng)

Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi

Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014.

Theo đó ta có công thức sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần = 2 x Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014

Ví dụ:

Người lao động B có nhiều thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian làm việc cho người sử dụng lao động. Do đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tất cả các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Và người lao động B tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2015. Giả sử mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động B là 10.000.000 đồng. do đó:

BHXH một lần = 2 x 10.000.000 = 20.000.000 (đồng)

Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.3. Quy định trường hợp người lao động vừa tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2014 vừa đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi

Trong trường hợp này, vẫn tính mức hưởng bảo hiểm xã hội được xác định dựa trên 02 công thức tính trên.

Đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2015

Ta có công thức sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 = 1,5 x Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi

Ta có công thức sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 = 2 x Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Tổng mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động

Tổng mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động = (1,5 x số năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 + 2 x số năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014) x Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Ví dụ: Người lao động C tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2000 đến năm 2018. Toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động C là theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, tức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng tổng bình quân của toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Giả sử bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động là 10.000.000 Đồng. Suy ra:

Tổng mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động = (1,5 x 14 + 2 x 5) x 10.000.000 = 310.000.000 (Đồng)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook