Quy định về mức đóng vào Quỹ ốm đau và thai sản của người sử dụng lao động năm 2023

Quy định về quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình năm 2023

Quy định về mức đóng vào Quỹ ốm đau và thai sản của người sử dụng lao động

Quy định về mức đóng vào Quỹ ốm đau và thai sản của người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, trong đó có việc đóng vào Quỹ ốm đau và thai sản. Vậy mức đóng góp của người sử dụng lao động vào Quỹ ốm đau thai sản là bao nhiêu? Người sử dụng lao động nào phải đóng Quỹ Y tế và Thai sản?

Theo khoản 1 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ hưu trí. . và quỹ sinh tồn.

Cũng theo điểm a khoản 1 Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức đóng vào quỹ ốm đau và thai sản là 3% quỹ lương. đóng góp an sinh xã hội của người lao động làm căn cứ. Nói cách khác, ta có công thức sau:

Tỷ lệ đóng Quỹ Y tế và Thai sản = 3% x Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động

Quy định về mức đóng vào Quỹ ốm đau và thai sản của người sử dụng lao động

Trong đó:

1. Nhóm người sử dụng lao động phải đóng vào Quỹ ốm đau và thai sản bao gồm:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (bao gồm hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ dưới 12 tháng – được chuyển thành hợp đồng lao động xác định thời hạn theo Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019)

– Cán bộ, công chức, viên chức

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng lương

Ngoài các trường hợp này ra, người sử dụng lao động không phải đóng vào Quỹ đau ốm và thai sản cho người lao động.

2. Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bao gồm tiền lương theo công việc, chức danh của người lao động, phụ cấp lương và các khoản bổ sung của người lao động

Ví dụ: Người lao động A có tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (bao gồm tiền lương làm việc, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác) là 5.000.000 đồng, suy ra người sử dụng lao động phải đóng vào Quỹ ốm đau thai sản:

3% x 5.000.000 = 150.000 (đồng)

Quy định về mức đóng vào Quỹ ốm đau và thai sản của người sử dụng lao động

3. Các tháng người sử dụng lao động không phải đóng vào Quỹ ốm đau và thai sản cho người lao động

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người sử dụng lao động không phải đóng vào Quỹ ốm đau và thai sản cho người lao động trong 02 trường hợp sau đây:

– Người lao động không làm việc, không hưởng lương trong tháng đó

– Người lao động vẫn có thời gian làm việc trong tháng nhưng thời gian nghỉ, không hưởng lương của người lao động từ 14 ngày làm việc trở lên

Trong đó, không bao gồm thời gian hưởng chế độ thai sản, vì thời gian hưởng chế độ thai sản (nghỉ quá 14 ngày 01 tháng) được coi là thời gian đóng bảo hiểm xã hội dù người sử dụng lao động hay người lao động trên thực tế không đóng bảo hiểm xã hội.

4. Quy định trường hợp người sử dụng lao động không phải đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Ngay cả khi người sử dụng lao động rơi vào trường hợp phải đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động thì vẫn có trường hợp trong những tháng tiếp theo: một số người sử dụng lao động không có đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động.

Theo khoản 4 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động không làm việc và không nhận lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng không phải đóng hàng tháng. đóng bảo hiểm xã hội (người lao động có thể ngừng làm việc cho người sử dụng lao động trong một thời gian nhất định để được hưởng lương ốm đau, hoặc nghỉ việc riêng, nghỉ không lương hoặc ngừng làm việc vì lý do khách quan).

Tuy nhiên, trường hợp nghỉ thai sản trên 14 ngày trong tháng vẫn được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội dù trên thực tế người lao động và người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức đóng vào Quỹ ốm đau và thai sản của người sử dụng lao động

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook