Quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 (Phần 1)

Các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Người lao động thuộc trường hợp đóng bảo hiểm xã hội có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo các phương thức do pháp luật quy định. Vậy mức lương và các loại tiền lương đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu?

1. Đối với người lao động làm việc thông thường trong nước

1.1. Nhóm người lao động thông thường (không bao gồm quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan)

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

– Cán bộ, công chức, viên chức

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng lương

Đây là nhóm người lao động thực hiện công việc và hưởng lương dựa trên công việc, chức danh mà mình thực hiện, nắm giữ tại Việt Nam.

1.2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đối với người lao động thuộc nhóm này, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng bằng 8% tiền lương tháng (theo quy định tại khoản 1 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014) và đóng góp vào Quỹ hưu trí và sinh tồn. Nó có nghĩa là:

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc = 8% x Tiền lương tháng

Trong đó, tiền lương tháng bằng thu nhập mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động theo kết quả thực hiện công việc (bao gồm tiền lương theo công việc, chức danh, các khoản phụ cấp lương và các khoản phụ cấp, bổ sung khác).

Quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

2. Đối với người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người lao động thuộc trường hợp này không được hưởng hết các chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc, do đó người lao động chỉ đóng vảo Quỹ hưu trí và tử tuất.

2.1. Mức đóng hàng tháng vào Quỹ hưu trí và tử tuất:

– Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi ra nước ngoài: 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi làm việc ở nước ngoài. Tức là:

Mức đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất = 22% x Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi làm việc ở nước ngoài

Trong đó, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi làm việc ở nước ngoài là mức tiền lương đóng bảo hiểm của người lao động ngay trước tháng ra nước ngoài theo hợp đồng đưa người lao động ra nước ngoài.

– Đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội nhưng hưởng bảo hiểm xã hội một lần trước khi ra nước ngoài: bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở. Tức:

Mức đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất = 22% x 02 x Mức lương cơ sở

Lưu ý: Mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 Đồng

2.2. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ hưu trí và tử tuất

Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, phương thức đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đi ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động có thể được thực hiện là:

– Đóng bảo hiểm xã hội 03 tháng một lần

– Đóng bảo hiểm xã hội 06 tháng một lần

– Đóng bảo hiểm xã hội 12 tháng một lần

– Đóng bảo hiểm xã hội trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nếu người lao động được tham gia hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới quay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức trên hoặc truy nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội khi về nước.

Quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

2.3. Chủ thể tiếp nhận đóng bảo hiểm xã hội

Cũng theo Điểm b Khoản 2 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động có thể:

– Đóng trực tiếp tại cơ sở bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động khi làm việc ở nước ngoài

– Đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Trong trường hợp này, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm thu, nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook