Quy định về mức đóng, phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Quy định về mức đóng, phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nghĩa vụ đầu tiên của người lao động và người sử dụng lao động là đóng bảo hiểm thất nghiệp (chính xác hơn là đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp). Vậy mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Quy định về mức đóng, phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

1. Quyền lợi người lao động được hưởng

Người lao động thỏa mãn đầy đủ các điều kiện hỗ trợ học nghề được hỗ trợ học nghề như sau:

– Số lần hỗ trợ: 01 lần

– Địa điểm hỗ trợ dạy nghề: cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ cao đẳng, công ty có khả năng thực hiện hoạt động dạy nghề (gọi chung là cơ sở dạy nghề dạy nghề)

– Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ tài chính cho hoạt động dạy nghề thông qua các cơ sở đào tạo. Nói cách khác, người lao động không được trực tiếp cấp kinh phí cho việc học nghề nhưng cơ sở đào tạo được cấp kinh phí để thực hiện các hoạt động đào tạo, dạy nghề cho người lao động, nhằm bảo đảm người lao động không sử dụng tiền viện trợ vào mục đích khác hơn là đào tạo nghề.

Quy định về mức đóng, phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

2. Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Theo Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và người sử dụng lao động đều có trách nhiệm phải đóng bảo hiểm xã hội.

a. Đối với người lao động:

Người lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 1% tiền lương tháng. Trong đó tiền lương tháng này là tiền lương tháng chưa trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, bao gồm tiền lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác.

b. Đối với người sử dụng lao động:

Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, tiền lương tháng của người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp ở đây là tiền lương tháng chưa trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, bao gồm tiền lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác. Quỹ tiền lương tháng của tất cả người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động phải được người sử dụng lao động xác định một cách chính xác thông qua nghiệp vụ kế toán.

c. Nhà nước hỗ trợ

Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% Quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do Ngân sách trung ương bảo đảm. Như vậy, Nhà nước có thể hỗ trợ tối đa mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động. Theo đó, mức hỗ trợ này dành cho người sử dụng lao động, người lao động vẫn phải hoàn thành mức đóng 1% vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Quy định về mức đóng, phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

3. Quy định phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ, phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp như sau:

– Người sử dụng lao động trích tiền lương của người lao động để đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với mức đóng của người lao động.

– Người sử dụng lao động tự trả để đóng góp cho người sử dụng lao động

Số tiền được khấu trừ từ tiền lương của người lao động và từ khoản đóng góp của người sử dụng lao động vào bảo hiểm thất nghiệp do người sử dụng lao động trả cùng lúc.

Người sử dụng lao động thực hiện hoạt động này hàng tháng cũng như việc đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người lao động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức đóng, phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook