Quy định về mức đóng, phương thức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023

Luật sư bảo vệ cho người bị hại dưới 18 tuổi trong vụ án hình sự có thể tham gia tố tụng từ giai đoạn nào?

Quy định về mức đóng, phương thức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quy định về mức đóng, phương thức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1.1. Đối với người lao động

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 của Chính phủ, mức đóng bảo hiểm xã hội bình thường của người lao động là 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Mức đóng này cũng áp dụng đối với người hưởng lương, công chức, viên chức, người lao động thuộc lực lượng vũ trang của cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước.

Do đó: Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động bình thường là: 0% Quỹ lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Quy định về mức đóng, phương thức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1.2. Đối với người sử dụng lao động

Đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 của Chính phủ, đối với người sử dụng lao động (doanh nghiệp) thỏa mãn các điều kiện sau thì được hưởng mức đóng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội:

– Là doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất

– Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội

– Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Đối với người sử dụng lao động của người lao động là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 của Chính phủ, người sử dụng lao động bình thường hàng tháng phải đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức bằng 0,5% mức lương cơ sở của mỗi người lao động đối với nhóm người lao động là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân nhân bình thường; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời hạn; Học viên quân đội, công an, cơ yếu học tập được hỗ trợ sinh hoạt phí.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.490.000 Đồng, suy ra mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 01 tháng của người sử dụng lao động nhóm này là: 1.490.000 x 0,5% = 7.450 (Đồng)

Quy định về mức đóng, phương thức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đối với người sử dụng lao động bình thường

Hiện nay, do tác động của đại dịch Covid-19, theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ, mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động hiện nay là 0%, được áp dụng từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/06/2022 (12 tháng).

Mức đóng 0% này được áp dụng với tất cả các đối tượng người lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trừ (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước). do đó:

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 của Chính phủ, mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động đối với mỗi người lao động của mình là 0,5% quỹ lương làm căn cứ đóng bảo hiểm của người lao động.

2. Phương thức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2.1. Đối với người sử dụng lao động bình thường

Căn cứ vào Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 của Chính phủ, đối với hầu hết các trường hợp NSDLĐ (bao gồm cả trường hợp NSDLĐ là doanh nghiệp làm công việc có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trường hợp NSDLĐ là NSDLĐ của NLĐ là sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân; hạ sĩ quan)

cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời hạn; sinh hoạt phí) đều được đóng bảo hiểm hàng tháng từ quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động (hoặc mức lương cơ sở đối với người lao động không phải là quân nhân) sĩ quan, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân); hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đã phục vụ có thời hạn; sinh viên quân đội, cảnh sát và tiền điện tử đang theo học được hưởng trợ cấp sinh hoạt)

2.2. Đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 của Chính phủ, nhóm người sử dụng lao động này dựa trên các đặc điểm, tính chất của tương ứng theo điều kiện từng trường hợp trên để đóng mức bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phù hợp.

Người sử dụng lao động thuộc nhóm này có thể đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo:

– Hằng tháng

– 03 tháng một lần

– 06 tháng một lần

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức đóng, phương thức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook