Quy định về mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam năm 2023

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã

Quy định về mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Quy định về mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

1. Người lao động nước ngoài tại Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội

Trước khi Nghị định số 143/2018/ND-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ có hiệu lực, người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội không phải đóng bảo hiểm xã hội mà chỉ phải đóng cho người sử dụng lao động. vào 02 quỹ: quỹ hưu trí và tử tuất, quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp).

Tuy nhiên, tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định Chính phủ số 143/2018/ND-CP ngày 15/10/2018, kể từ ngày 1/1/2022, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đóng phí bảo hiểm cho công ty với mức đóng xác định.

Quy định về mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ:

– Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nước ngoài tại Việt Nam là: 8% Quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động (vào Quỹ hưu trí và tử tuất)

– Thời gian áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nước ngoài tại Việt Nam: Từ ngày 01/01/2022

– Phương thức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nước ngoài tại Việt Nam: Đóng hằng tháng

– Ngoại lệ: Trong trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội cho tháng đó (đối với cả người lao động và người sử dụng lao động). Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ hưởng chế độ thai sản.

Quy định về mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

3. Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam của người sử dụng lao động

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ, người sử dụng lao động phải đóng vào 03 Quỹ cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Quỹ ốm đau và thai sản, Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Quỹ hưu trí và tử tuất.

– Mức đóng vào Quỹ ốm đau và thai sản: 3% Quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động

– Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

+ Mức thông thường: 0,5% Quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động (theo Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 của Chính phủ)

+ Mức đóng đối với người sử dụng lao động hoạt động trong ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thỏa mãn các điều kiện về tuân thủ pháp luật liên quan đến đóng bảo hiểm xã hội, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động và xu hướng giảm các vụ tai nạn lao động: 0,3% Quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động (theo Điểm b Khoản 1 Điều 4, Điều 5 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 của Chính phủ).

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động, trừ trường hợp sử dụng lao động là cán bộ, công chức, viên chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, viên chức của các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị.

Công chức phi thương mại được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và được hỗ trợ đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tỷ lệ: 0% quỹ lương của người lao động để đóng bảo hiểm xã hội. Mức giá này được áp dụng từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2022.

– Tỷ lệ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (từ 01/01/2022): 14% quỹ lương của người lao động để đóng bảo hiểm xã hội

– Phương thức thanh toán: Thanh toán hàng tháng cho nhân viên

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Do đó, giúp quý vị hiểu rõ hơn về Quy định về mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook