Quy định về mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu đối với người lao động thông thường năm 2023

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu đối với người lao động thông thường

Quy định về mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu đối với người lao động thông thường

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ, mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu được xác định đối với người lao động được xác định tương đối rõ ràng.

1. Nhóm người lao động thông thường

Căn cứ vào Điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ và Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, nhóm người lao động thông thường bao gồm:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động: Bao gồm hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo vụ mùa hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng (hiện nay theo quy định của Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 không còn hợp đồng theo thời vụ mà chỉ còn hợp đồng lao động xác định thời hạn)

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

– Cán bộ, công chức, viên chức

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng lương

– Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Quy định về mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu đối với người lao động thông thường

2. Quy định mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu đối với người lao động thông thường

2.1. Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường

Căn cứ vào Điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ, mốc tuổi được xác định theo tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường (được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019), tức:

– Năm 2021 là 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với người lao động nữ.

– Bắt đầu từ năm 2022, mỗi năm tăng tuổi nghỉ hưu thêm 03 tháng đối với người lao động nam và 04 tháng đối với người lao động nữ

– Từ năm 2028 trở về sau, tuổi nghỉ hưu của người lao động nam được giữ nguyên là 62 tuổi

– Từ năm 2035 trở về sau, tuổi nghỉ hưu của người lao động nữ được giữ nguyên là 60 tuổi

Trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi quy định thì tuổi này được lấy làm căn cứ để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm căn cứ tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu.

Ví dụ: Người lao động đủ 62 tuổi đến năm 2028 là đủ tuổi nghỉ hưu chung nhưng nghỉ hưu từ 60 tuổi thì lấy năm 2028 làm mốc để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính toán. giảm tỷ lệ hưởng lương hưu.

Lưu ý: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên cũng lấy giới hạn tuổi đời để tính số năm nghỉ hưu sớm làm căn cứ tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu như người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Quy định về mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu đối với người lao động thông thường

2.2. Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021

Căn cứ vào Điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ, người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021 thì mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu được xác định là 05 tuổi sớm hơn so với tuổi nghỉ hưu thông thường (được nêu ở phần 2.1)

Nếu người lao động nghỉ sớm hơn 05 tuổi so với độ tuổi nghỉ hưu chung thì 05 tuổi trước tuổi nghỉ hưu chung được coi là mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu.

2.3. Người lao động làm công việc khai thác than trong hầm lò

Đối với người lao động làm việc khai thác than trong hầm lò được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ, mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu được xác định là 10 tuổi giảm xuống so với tuổi nghỉ hưu chung (được nêu ở phần 2.1)

Ví dụ: Người lao động nam A vào năm 2031 mới đủ tuổi nghỉ hưu (62 tuổi) nhưng do làm việc khai thác than trong hầm lò nên người lao động A có thể nghỉ hưu từ năm 2021 (trước 10 năm so với năm 2031). Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động A là năm 2021, nếu nghỉ sớm hơn năm 2021 thì người lao động bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu đối với người lao động thông thường

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook