Quy định về lưu ý đối với các nhà đầu tư mua trái phiếu ở thị trường trong nước năm 2023

Thực hiện công việc không có ủy quyền là gì?

Quy định về lưu ý đối với các nhà đầu tư mua trái phiếu ở thị trường trong nước

Quy định về lưu ý đối với các nhà đầu tư mua trái phiếu ở thị trường trong nước năm 2023
Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế đã đưa ra quy định cụ thể về đối tượng, trách nhiệm và quyền lợi của nhà đầu tư mua trái phiếu.

1. Đối tượng mua trái phiếu

Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định các đơn vị đủ điều kiện mua trái phiếu như sau:

– Trong trường hợp trái phiếu không chuyển đổi không có chứng quyền, việc mua trái phiếu được giới hạn đối với các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

– Đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu có chứng quyền, việc mua lại trái phiếu được giới hạn đối với các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược, với điều kiện số lượng nhà đầu tư chiến lược không vượt quá 100.

– Tổ chức có nhiệm vụ xác định các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và cung cấp các tài liệu cần thiết để xác minh tình trạng nghề nghiệp của họ, phù hợp với các quy định quy định trong Nghị định đưa ra khung chi tiết để thực hiện các điều cụ thể của Luật Chứng khoán.

Quy định về lưu ý đối với các nhà đầu tư mua trái phiếu ở thị trường trong nước năm 2023

2. Trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định nghĩa vụ đối với người mua trái phiếu tăng cường quyền tự chủ và tự trách nhiệm của các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi tham gia mua lại chứng khoán cá nhân.

Do đó, các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phải có sự hiểu biết toàn diện về các quy định pháp lý, kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các thông tin có sẵn, chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của họ và chuẩn bị để chịu rủi ro liên quan đến việc mua trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, nhà đầu tư có trách nhiệm sau đây khi mua trái phiếu:

– Có được quyền truy cập đầy đủ vào việc tiết lộ thông tin của tổ chức phát hành, hiểu các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, cũng như bất kỳ cam kết nào khác của tổ chức phát hành, trước khi đưa ra quyết định liên quan đến việc mua và giao dịch trái phiếu.

– Tự đánh giá và tự chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của họ, cũng như chấp nhận rủi ro có thể phát sinh trong quá trình đầu tư và giao dịch trái phiếu. Nhà nước không đảm bảo rằng doanh nghiệp phát hành trái phiếu sẽ thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn nghĩa vụ của mình, bao gồm thanh toán lãi suất, hoàn trả số tiền gốc khi đáo hạn và bất kỳ quyền nào khác liên quan đến người mua trái phiếu.

– Làm quen và tuân thủ các quy định liên quan đến các loại nhà đầu tư và thủ tục giao dịch trái phiếu doanh nghiệp cá nhân theo quy định của pháp luật liên quan.

Quy định về lưu ý đối với các nhà đầu tư mua trái phiếu ở thị trường trong nước năm 2023

3. Quy định quyền lợi của nhà đầu tư mua trái phiếu

Theo Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định quyền của nhà đầu tư khi mua trái phiếu gồm:

“3. Quyền lợi của nhà đầu tư mua trái phiếu

a) Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định này; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.

b) Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.

c) Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.”

Bên cạnh các trách nhiệm phải thực hiện thì Nhà đầu tư cũng có quyền được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành; được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về lưu ý đối với các nhà đầu tư mua trái phiếu ở thị trường trong nước

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook