Quy định về lưu ký chứng khoán năm 2023

Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp

Quy định về lưu ký chứng khoán

Quy định về lưu ký chứng khoán

Quy định về lưu ký chứng khoán

Do các đặc điểm độc đáo vốn có trong tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán, việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thị trường là vô cùng quan trọng. Trong số các dịch vụ này, việc lưu ký chứng khoán nổi bật là loại được tìm kiếm rộng rãi nhất, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và thiết lập các điều kiện cần thiết để thực hiện các giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Theo Khoản 34 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định khái niệm lưu ký chứng khoán như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Lưu ký chứng khoán là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán lưu ký.”

Trong lĩnh vực thị trường chứng khoán, hoạt động cụ thể này chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng về bảo tồn chứng khoán của họ và hỗ trợ họ khẳng định các quyền liên quan đến các chứng khoán này, chẳng hạn như quyền sở hữu, quyền hưởng cổ tức và lãi suất.

Đối với khách hàng khẳng định yêu cầu lưu ký chứng khoán, việc mua, ký gửi, bảo quản và thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán này chỉ được coi là hành vi dân sự.

Ngược lại, đối với các tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, hoạt động này được coi là một nghề thương mại, cụ thể là một nghề thương mại riêng biệt đòi hỏi phải đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán với chính phủ trước khi thực hiện.

Theo luật hiện hành, lưu ký chứng khoán được thừa nhận là một trong những loại hoạt động giao dịch chứng khoán khác nhau được thực hiện trong thị trường chứng khoán.

Quy định về lưu ký chứng khoán

Người ta có thể hình dung một doanh nghiệp lưu ký chứng khoán được đặc trưng bởi các thuộc tính cơ bản sau:

– Về mặt chủ quan, việc tiến hành hoạt động lưu ký chứng khoán được dành riêng cho các tổ chức kinh tế có trình độ cần thiết cho hoạt động đó. Theo luật hiện hành, các thực thể này bao gồm Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Công ty Chứng khoán và Ngân hàng Thương mại đã đăng ký hợp lệ các hoạt động lưu ký chứng khoán của họ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã được trung tâm nói trên công nhận là thành viên của Cơ quan lưu ký chứng khoán.

– Thứ hai, về nội dung, hoạt động lưu ký chứng khoán bao gồm một loạt nhiệm vụ, bao gồm nhận chứng khoán của khách hàng để bảo quản an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng và hỗ trợ khách hàng thực hiện các quyền của mình liên quan đến chứng khoán.

Trong khi tham gia vào các hoạt động lưu ký chứng khoán, bên được ủy thác lưu ký gửi chứng khoán dưới tên của mình trong giao dịch với khách hàng và chịu trách nhiệm trực tiếp đối với khách hàng đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh do hành vi sai trái của mình.

Quy định về lưu ký chứng khoán

– Thứ ba, về hình thức, hoạt động lưu ký chứng khoán luôn được thực hiện thông qua hình thức pháp lý là hợp đồng dịch vụ lưu ký chứng khoán. Hợp đồng này được ký kết và thực hiện giữa phiêu lưu ký với khách hàng là các tổ chức cá nhân có yêu cầu lưu ký chứng khoán.

Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ lưu ký chứng khoán, khách hàng không những được bảo đảm an toàn về tài sản cho mình mà còn được bên lưu ký thực hiện giúp các quyền liên quan đến chứng khoán trong thời gian lưu ký. Còn bên lưu ký có cơ hội cung ứng dịch vụ hỗ trợ khách hàng để được nhận tiền thù lao dịch vụ – phí dịch vụ lưu ký.

Qua sự phân tích trên đây có thể kết luận rằng bản chất của hoạt động lưu ký chứng khoán chính là hoạt động dịch vụ về chứng khoán và nghiệp vụ này luôn được thực hiện thông qua hình thức pháp lý là hợp đồng dịch vụ lưu ký chứng khoán.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về lưu ký chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook