Quy định về lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023

Căn cứ xác định phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước năm 2023

Quy định về lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quy định về lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Điều 37 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, có 03 nguyên tắc giao kế hoạch và sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

  1. Địa phương chủ động xây dựng, đề xuất kế hoạch hỗ trợ
  2. Ưu tiên bố trí kinh phí để hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động, hoạt động điều tra tai nạn lao động và hoạt động phòng ngừa cho những ngành, lĩnh vực có nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hướng dẫn hằng năm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  3. Ưu tiên địa phương, người sử dụng lao động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động; chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật

Quy định về lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Điều 38 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, việc lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện như sau:

1. Quy định thời gian, nội dung, hình thức lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Thời gian lập kể hoạch kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động: Trước ngày 01/06 hằng năm (đối với kế hoạch kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động của năm sau).

Nội dung lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động:

– Nhu cầu sử dụng kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp của năm sau

– Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro của năm sau

– Chi phí hoạt động quản lý về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của năm sau

Các nội dung này được xây dựng nhằm dự trù khoản chi cho các hoạt động hỗ trợ, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động nói chung và vấn đề hỗ trợ các khoản phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động nói chung.

Hình thức kế hoạch kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động: Mẫu số 13 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ bao gồm các nội dung kinh phí chủ yếu được nhắc đến như số thu BHXH về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; Hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro (Khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; Phục hồi chức năng lao động; Điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; Chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)

Cơ quan lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan. Trong đó, cơ quan liên quan có thể bao gồm Bảo hiểm xã hội cấp địa phương (tỉnh, huyện).

Cơ quan tiếp nhận, quyết định kế hoạch kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận kế hoạch được xây dựng bởi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và xem xét, quyết định).

Quy định về lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2. Việc quyết định lập, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán các khoản chi từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, việc quyết định lập, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán các khoản chi từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook